Evenementen kalender

 Dinsdag, 6. Maart 2012, 13:15 - 16:30

Verdiepingssessie Efficiënt Groeilicht Groente

(Volgeboekt)

Omschrijving


In vervolg op de arenasessie Efficiënt groeilicht van 17 januari 2012 wordt op dinsdagmiddag 6 maart een verdiepingssessie Groente georganiseerd.  In de bijeenkomst van januari kwam naar voren dat er nog veel uitdagingen zijn voor onderzoek en telers bij het slim inzetten van de verschillende lichtbronnen in de glastuinbouw. De LED bewijst hierbij een goede ondersteuning  van de SON-T, met name in de toepassing van tussenbelichting.  Een goede positionering van de lichtbron t.o.v.  het gewas is hierbij belangrijk. Een optimale lichtbenutting in 3 D-perspectief vraagt hierbij  om nieuwe (onderzoeks)kennis. Hierdoor behoort een jaarrond hogere LAI en een daarbij behorende hogere productie per m² tot de reële mogelijkheden.

Op deze middag gaan we met alleen groenttelers om tafel zitten om de toekomst te verkennen van de mogelijkheden die (een combinatie van) bovengenoemde lichtbronnen kunnen bieden aan de verhoging van de productie van tomaat, komkommer, paprika en aubergine. Ook willen we bezien wat deze lichtbronnen kunnen betekenen in 2020 in bovengenoemde gewassen.  In een onderlinge discussie gaan we helder krijgen welke ontbrekende kennis daarvoor nodig is en hoe we die kennis kunnen verkrijgen.

Doelgroep


Telers die zich betrokken voelen bij de belichting van opgaande groenteteeltgewassen.

Sprekers


Wim van Ieperen.

Wim van Ieperen is senior onderzoeker bij Wageningen UR en docent aan deze Universiteit.

Esther van Echtelt.

Esther van Echtelt is plantspecialist bij Philips Lighting afdeling Tuinbouw.

Arie de Gelder.

Arie de Gelder is onderzoeker kasklimaat en energie bij Wageningen UR Glastuinbouw.

Dagvoorzitter is Matthijs Beelen.

Matthijs is professioneel discussieleider in de glastuinbouwsector.

Programma


13.15 u                 Ontvangst met koffie

13.30 u                 Opening en omschrijving doelstelling door Matthijs Beelen

13.40 u                 Sprekers beantwoorden de vragen:

                            1. Welke mogelijkheden bieden de diverse lichteigenschappen voor de

                            verhoging van de productie van opgaande groenteteeltgewassen

                            2. Hoe wordt  in 2020 gebruik gemaakt van aanvullend groeilicht bij deze

                            gewassen

14.00 u                 Peter Klapwijk van GreenQ  geeft de huidige stand van zaken in de praktijk

                             weer

14.10 u                 Discussie n.a.v. de presentaties

14.45 u                 Pauze

15.00 u                 Brainstormen over een praktische proefinvulling naar de toekomst van

                             belichting

16.15 u                 Samenvatting en evaluatie

16.30 u                 Afsluiting

Locatie


GreenQ Improvement Centre

Violierenweg  3

2665 MV Bleiswijk

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan