Evenementen kalender

 Dinsdag, 26. Juni 2012, 13:15 - 17:00

Arenasessie: Planten opkweek

Datum: 26-6-2012

Tijd: 13.15 u

1.Omschrijving

Plantenkwekerijen in Nederland zijn over het algemeen moderne en logistiek goed georganiseerde bedrijven. Jonge groenteplanten worden voor vrijwel 100% bij Nederlandse plantentenkwekers opgekweekt. De doelstelling van iedere plantenkweker is een gezonde en vooral mooie plant bij zijn klant af te leveren. De plantenkweker weet meestal niet wat er daarna in de teelt gebeurt. Het is voor hem ook lastig beoordelen hoe goed hij het gedaan heeft. De plant groeit immers verder in de kas van een andere ondernemer. Alleen bij schade of ziektes komt er een claim.

Op deze middag willen we de laatste stand van zaken van nieuwe ontwikkelingen in de planten opkweek presenteren en met elkaar nadenken hoe deze toegepast kunnen worden..

In de eerste twee presentaties komen een aantal problemen zoals koploosheid, matige eerste trossen en de specifieke klimaatomstandigheden bij de opkweek van planten (voor de belichte teelt) in beeld. Steven Groot heeft vorig jaar op verzoek van plantenkwekers een protocol gemaakt om de ontwikkeling van de bloemtros bij tomaat te kunnen meten. Plantenkwekers gebruiken dit protocol om te bepalen wanneer tijdens de opkweek de omslag van vegetatieve naar generatieve groei plaats vindt.

De derde presentatie gaat in op de toekomstige (on)mogelijkheden van ziektebeheersing m.b.v. stuurlicht.

In de laatste presentatie zal speciale aandacht worden besteed aan (ozon)stress in de opkweek en de gevolgen daarvan voor de rest van de teelt.

In de discussie willen we de wensen van de teler en van de plantenkweker op elkaar afstemmen. We willen helder krijgen welke kennis al aanwezig is en toegepast wordt/kan worden. Daarnaast willen we ook duidelijk krijgen welke kennis er nog ontbreekt en welke onderzoeken en proeven nodig zijn om die kennis te verkrijgen.

2.Doelgroep

Plantenkwekers, telers, afgevaardigden van zaadhuizen en onderzoekers. Als gewas wordt Tomaat  als uitgangspunt genomen.

3.Sprekers

John Potters.
John is teeltspecialist groenten bij planten opkweekbedrijf Vreugdenhil in de Lier.

Steven Groot.
Steven is werkzaam bij Plant Research International, een onderdeel van Wageningen University en Researchcentrum. Hij doet hier onderzoek naar zaaizaadkwaliteit en kiemplantontwikkeling.

Luc Stevens
Luc is eveneens werkzaam bij Plant Research International in Wageningen. Hij werkt hier als boichemicus.

John van Logchem.
John is Manager Business Development bij Crop Advance en Dessa Consult in Brazilië.

Dagvoorzitter is Peter Klapwijk van GreenQ.

4.Programma

13.15 u            Ontvangst met koffie

13.30 u            Opening en omschrijving doelstelling door Peter Klapwijk.

13.40 u            Toelichting project Samenwerken aan Vaardigheden door Hanjo Lekkerkerk.

13.45 u            Verbeteringen bij de planten opkweek van tomaat door John Potters.      

14.00 u            Vroeg scheutontwikkeling bij tomaat door Steven Groot.

14.20 u            Ziektebeheersing met behulp van stuurlicht door Luc Stevens.     

14.30 u            Opbrengstverhoging door verbetering van het koolstofgebruik door het gewas

                        d.m.v. terugdringen van (ozon)stress bij de opkweek van planten

                        en de positieve effecten daarvan voor de rest van hun leven door

                        John van Logchem

14.50 u            Pauze.

15.15 u            Discussie en brainstorming.

16.15 u            Samenvatting en evaluatie.

16.30 u            Afsluiting.

5.Locatie:      

GreenQ  Improvement  Centre
Violierenweg  3
2665 MV Bleiswijk

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan