Evenementen kalender

 Dinsdag, 4. September 2012, 13:15 - 17:00

Arenasessie: Telen op water

Omschrijving


Het telen zonder substraat blijft de aandacht houden, omdat het enkele (potentiële) voordelen biedt t.o.v. de teelt op/in een substraat. 

Ten eerste is de teeltsturing veel directer en flexibeler bij een teelt zonder substraat. Een continue monitoring van zuurstof, temperatuur en flow van het water zijn mogelijk. Verder ontstaat er bijvoorbeeld de mogelijkheid om een verschil in EC te realiseren rond de wortels overdag ten opzichte van ’s nachts. Zo heeft onderzoek in 1996 aangetoond dat bij een lage EC overdag en een fors hoge EC ’s nachts de opbrengst behoorlijk toenam.
Een tweede voordeel van het telen op water is dat het de afvalstromen beperkt. Aan het einde van de teelt(en) heeft men geen substraatafval.
Het derde voordeel is dat er geen substraat hoeft te worden geproduceerd en/of aangeleverd, hetgeen besparing op brandstofenergie betekent. Hierdoor is een substraatloze teelt duurzamer.
Een laatste voordeel is de mogelijkheid tot verdere automatisering. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de teelten van witlof en sla op water.

Er worden al tientallen jaren proeven gedaan met het telen van gewassen zonder substraat. Telkens worden er vorderingen gemaakt. Vooral bij laagblijvende gewassen zijn er in de praktijk succesvolle projecten gerealiseerd, zoals in de teelt van sla en witlof. Bij hoog opgaande gewassen zoals o.a. tomaat, paprika en komkommer worden er de laatste jaren ook vorderingen gemaakt in het toegepaste onderzoek. Een stap voorwaats is hierbij de in ontwikkeling zijnde ionspecifieke meters, waarmee specifieke voedingsionen apart gemeten kunnen worden (zie project ionspecifiek meten van Samenwerken aan Vaardigheden). 
De doelstelling van deze middag is om met elkaar na te denken over de mogelijkheden van substraatloos telen van hoog opgaande groentegewassen. We willen met elkaar helder krijgen welke hobbels er nog genomen moeten worden om een praktijkrijp teeltconcept te krijgen voor de teelten van bijvoorbeeld tomaten, paprika’s en komkommers.

Doelgroep


Telers van opgaande groenteteeltgewassen die zich betrokken voelen bij de teelt op water en toeleveranciers die zich met dit onderwerp bezig houden.

Sprekers Arenasessie


Tycho Vermeulen

Tycho is onderzoeker bij WageningenUR Glastuinbouw te Bleiswijk.

Dagvoorzitter is Herma Enthoven.

Herma is gewasmanager paprika bij LTO Groeiservice.

Programma  


           Inloop (geen aanmelding vereist)

13.30 uur               Aanvang inloopmiddag bij de Demokwekerij in Honselersdijk

                              Toelichting substraatloos paprika telen in de praktijk door Dave van Marwijk

          (DLV) op de proef bij Vijverberg

13.45 uur              Toelichting tomaten telen volgens Futagrow systeem door Ruud Kaarsemaker

          (Groen Agro Control)

14.15 uur              Gelegenheid tot het bekijken van de proef Futagrow

15.00 uur              Afsluiting inloop

 

                             Arenasessie (aanmelding vereist)

15.00 uur              Pauze

15.15 uur              Opening Arena door Herma Enthoven (LTO Groeiservice)

15.20 uur              Utleg Samenwerken aan Vaardigheden door Hanjo Lekkerkerk (GreenQ)

15.25 uur              Nieuwe teeltsystemen bij vruchtgroenten door Tycho Vermeulen

          (Wageningen UR Glastuinbouw)

16.00 uur              Discussie

16.45 uur              Afsluiting

17:00 uur              Onder het genot van een hapje en een drankje napraten met onderzoekers

          en collega’s


Locatie


 Demokwekerij

 WestlandZwethlaan 52

 Honselersdijk

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan