Evenementen kalender

 Donderdag, 6. December 2012, 12:45 - 16:00

Arenasessie: Licht

Omschrijving


Uit onderzoek van de laatste jaren is gebleken dat het diffuus maken van direct licht een productie verhogend effect op het gewas in een kas kan hebben. De lichtdoorlatendheid van het kasdek dient dan wel vergelijkbaar te zijn met die van helder glas. Om de vergelijkbaarheid van de lichtdoorlatendheid van kasdekken zuiver te houden wordt na de intrede  van diffuus glas tegenwoordig hemisferisch gemeten. Ook is het van belang om te weten of het glas behandeld is met een (dubbele) AR (antireflectie)-coating.


Een andere manier om de productie te verhogen is het toepassen van hybride belichting. Hierbij wordt ongeveer de helft van de bijbelichting van bovenaf gegeven en de andere helft via tussenbelichting in het gewas. De bovenbelichting kan via SON-T lampen worden toegepast en de tussenbelichting met LED-armaturen. De eerste grote praktijktoepassing hiervan gaat komende winter ook in Nederland plaatsvinden. Daarnaast vindt er momenteel vergelijkend onderzoek plaats bij Wageningen UR Glastuinbouw en het GreenQ Improvement Centre waarbij zowel diffuus glas met hybride belichting wordt toegepast en vergeleken wordt met een conventionele teelt onder helder glas met alleen bovenbelichting met SON-T lampen.


Het efficiënt bijbelichten via een op de fotosyntheseresponscurve afgestemd programma is een ander belangrijk onderzoeksproject, waarbij natuurlijk daglicht zo slim mogelijk wordt benut. Deze lichtintegratie is met succes beproefd in de gewassen Gerbera en Tomaat en biedt ook voor andere gewassen perspectieven.


Op deze middag willen we met elkaar nadenken over welke zaken nog om een oplossing vragen bij het toelaten van diffuus licht en/of de toepassing van hybride belichting. Kernvragen hierbij zijn hoe we slimmer met licht om kunnen gaan en hoe diffuus het licht moet worden voor een maximale groei.

Doelgroep


Telers, onderzoekers en toeleveranciers die zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen rondom diffuus licht en slimmer en efficiënter bijbelichten.


Sprekers


Silke Hemming.
Silke is leider van het onderzoeksteam Tuinbouw Technologie.

Tom Dueck.
Tom is onderzoeker licht, belichting en luchtkwaliteit bij Wageningen UR Glastuinbouw.

Arie de Gelder.
Arie is onderzoeker kasklimaat en energie bij Wageningen UR Glastuinbouw.

Dagvoorzitter is Matthijs Beelen.
Matthijs is professioneel discussieleider in de glastuinbouw.


Programma   


12.45 u            Ontvangst met koffie

13.00 u            Opening en omschrijving doelstelling door Matthijs Beelen.

13.10 u            Effect van 3D haze, lichttransmissie en AR coating op klimaat

                        en gewas door Silke Hemming.

13.25 u            Optimale diffuziteit door het jaar heen in een tomatengewas

                        door Tom Dueck.

13.45 u            Efficiënt bijbelichten met behulp van fotosynthese responscurve

                        door Arie de Gelder.

14.00 u            Pauze

14.15 u            Discussie en brainstormen

15.45 u            Samenvatting en evaluatie

16.00 u            Afsluiting


Locatie


GreenQ Improvement Centre
Violierenweg 3
NL 2665 MV Bleiswijk 

Deelnemen


Deelname aan deze arenasessie is kostenloos en wordt betaald vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden dat gefinancierd wordt door het Ministerie van EL&I en de Provincie Zuid Holland. 

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan