Evenementen kalender

 Dinsdag, 18. December 2012, 13:15 - 16:30

Arenasessie: Laagwaardige warmte

Omschrijving


In Het Nieuwe Telen zijn nieuwe kennis, ervaringen en inzichten opgedaan aangaande het beheersen en sturen van het kasklimaat  en de gewasverdamping. Door de inzet van ontvochtiging met opgewarmde buitenlucht is de gewasverdamping minder afhankelijk geworden van een warme minimum buis plus ventilatie. Deze ervaring geeft perspectief op nieuwe kansen en mogelijkheden voor de inzet van laagwaardige warmte in nieuwe teeltconcepten. Met het gebruik van laagwaardige warmte is energetisch veel te verdienen. Tijdens opslag is er minder warmteverlies aan de omgeving. Deze opslag kan minder diep, hetgeen goedkoper is dan diepere opslag. Het vergt ook minder grote technische installaties en minder stroom in de warmtepomp. Bij projecten met aard- en restwarmte kan betere benutting van de laagwaardige warmte ook extra rendement opleveren. Het gebruik van laagwaardige warmte om een kas te verwarmen vraagt wel meer meters verwarmingspijp cq. afkoelend oppervlak.

Op deze middag willen we met elkaar nadenken over hoe laagwaardige warmte efficiënt kan worden ingezet in nieuwe teeltconcepten. We zoeken naar nieuwe en betere (teelt)technische mogelijkheden van het gebruik van laagwaardige warmte in combinatie met ontvochtiging van de kaslucht.

Doelgroep


Telers die zich betrokken voelen bij duurzaam telen, waarbij het gebruik van fossiele brandstof en CO2 zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt, met behoud van rendement, productie en kwaliteit.


Sprekers


Bas de Zwart.
Bas is manager energy bij IF Technology te Arnhem.  IF Technology adviseert over duurzame energiesystemen in de ondergrond.

Feije de zwart.
Feije is onderzoeker energie bij Wageningen UR Glastuinbouw.

John van der Sande.
John is manager bij Certhon.

Dagvoorzitter is Matthijs Beelen.
Matthijs is professioneel discussieleider in de glastuinbouw.

Programma   


13.15 u    Ontvangst met koffie
13.30 u    Opening en omschrijving doelstelling door Matthijs Beelen.
13.40 u    Toelichting project Samenwerken aan Vaardigheden door

                Hanjo Lekkerkerk.
13.45 u    Ondiepe geothermie en laagwaardige warmte door Bas de Zwart.    
14.05 u    Gebruik van laagwaardige warmte en CO2 in nieuwe teeltconcepten

                in de glastuinbouw door Feije de zwart.    
14.25 u    Laagwaardige warmte en het verwarmingssysteem door

                John van der Sande.        
14.45 u    Pauze
15.00 u    Discussie en brainstormen
16.15 u    Samenvatting en evaluatie
16.30 u    Afsluiting

Locatie


GreenQ Improvement Centre
Violierenweg 3
NL 2665 MV Bleiswijk 

Deelnemen


Deelname aan deze arenasessie is kostenloos en wordt betaald vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden dat gefinancierd wordt door het Ministerie van EL&I en de Provincie Zuid Holland.

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan