Evenementen kalender

 Donderdag, 20. December 2012, 13:15 - 16:30

Arenasessie: Biologische Grond Ontsmetting

Omschrijving


Bij de grondgebonden teelten wordt de bodem regelmatig ontsmet om van schadelijke organismen in de grond af te komen. Meestal gebeurt dit door de grond te stomen. Dit vergt ongeveer 6 m³ aardgas per m². Hier komen de kosten voor arbeid en de huur van een stoomketel nog bovenop. Chemische alternatieven zijn er niet. Sinds 3 jaar wordt er onderzoek gedaan naar biologische grond ontsmetting (BGO).  Bij BGO wordt 2,5 kg Herbie (gefermenteerd restproduct) per m² tot een diepte van 35 tot 40 cm diepte doorgewerkt en de grond gedurende 2 tot 3 weken luchtdicht afgesloten met behulp van een zuurstof ondoorlaatbaar plastic folie. Deze methode is bijna praktijkrijp, maar werkt nog niet bij ieder bodemtype even goed. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze methode sneller en beter te laten verlopen. Hierbij wordt gedacht aan het toevoegen van een grondeigen bacteriekweek.
Op deze middag willen we de stand van zaken van onderzoek tot nu toe duidelijk maken. Daarnaast willen we met elkaar nadenken over hoe de knelpunten die er nog zijn kunnen worden opgelost, zodat deze grondontsmettingsmethode zo snel mogelijk door de praktijk wordt opgepakt en kan worden toegepast als alternatief voor stomen.

Doelgroep


Telers van grondgebonden teelten en voorlichters en onderzoekers die een biologische oplossing voor de ontsmetting van de grond zoeken.

Sprekers


Daniël Ludeking.
Daniël is wetenschappelijk onderzoeker Gewasbescherming bij Wageningen UR Glastuinbouw te Bleiswijk.

Ruud van Schie.
Ruud is teler van biologische groenten en een pionier van de methode in de glastuinbouw.

Theo Roelofs
Theo is teeltadviseur bij DLV plant voor de chrysantenteelt en heeft ervaring met de methode en de effecten op teelt en planning.

Dagvoorzitter is Herbert Stolker.
Herbert is consultant bij GreenQ en houdt zich als consultant ook bezig met de biologische groenteteelt.

Programma  


13.15 u    Ontvangst met koffie

13.30 u    Opening en omschrijving doelstelling door Herbert Stolker

13.40 u    Toelichting project Samenwerken aan Vaardigheden door Hanjo Lekkerkerk

13.45 u    Onderzoek naar Biologische Grondontsmetting als alternatief voor stomen door

                Daniël Ludeking  

14.05 u    Grondontsmetting in de biologische groenteteelt door Ruud van Schie

14.25 u    BGO alternatief voor stomen in chrysantenteelt? door Theo Roelofs

14.45 u    Pauze

15.00 u    Discussie en brainstormen

16.15 u    Samenvatting en evaluatie

16.30 u    Afsluiting

Locatie


GreenQ Improvement Centre
Violierenweg 3
NL 2665 MV Bleiswijk

Deelnemen


Deelname aan deze arenasessie is kostenloos en wordt betaald vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden dat gefinancierd wordt door het Ministerie van EL&I en de Provincie Zuid Holland.

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan