Evenementen kalender

 Dinsdag, 5. Februari 2013, 13:15 - 16:30

Arenasessie Koploosheid bij Tomaat

Omschrijving


Ieder jaar steekt koploosheid in het begin van de tomatenteelt in mindere of meerdere mate de kop op. Na het uitplanten blijkt dan dat na de eerste of tweede tros de kop uit de plant groeit. Door een dief aan te houden wordt het euvel opgelost. Er zijn dan 1of 2 trossen verspeeld en er is een ongelijk gewas ontstaan. Met name de ongelijkheid van het gewas is lastig i.v.m. de sturing in het vervolg van de teelt. De economische schade is hierdoor vaak groter dan aanvankelijk wordt gedacht. In de praktijk zijn gevallen bekend waar wel 30 % van de planten koploos was.
Over koploosheid is al heel veel bekend, maar er zijn ook nog veel vragen.

Het is bijvoorbeeld bekend dat het optreden van koploosheid sterk verschilt per ras en per seizoen. Verder is het bekend dat hogere lichtintensiteiten in combinatie met hoge temperaturen koploosheid in de hand werken. Daardoor kan koploosheid in de praktijk een behoorlijk probleem zijn in planten die in september worden opgekweekt voor in een belichte teelt. Maar ook ’s winters als er teveel belicht wordt op een te kleine plant of tijdens extreem koude periodes als overdag de gewenste planttemperatuur niet gehaald wordt kan koploosheid het gevolg zijn.
Op deze middag willen we helder krijgen wat bekend is t.a.v. het optreden van koploosheid en hoe we kunnen komen tot een gelijkmatige groei van jonge tomatenplanten. Daarna willen we kijken waar er nog vragen liggen en wat nodig is om een antwoord op deze vragen te krijgen.

Doelgroep


Telers die zich betrokken voelen bij de teelt van tomaten en onderzoekers, plantenkwekers, veredelaars en consultants van tomaten.

Sprekers


Len de Kok.

Len is productmanager tomaat en tomatenonderstam voor Europa bij Monsanto.

Anja Dieleman.

Anja is onderzoeker plantenfysiologie bij Wageningen UR Glastuinbouw.

Dagvoorzitter is Jan Varekamp.
Jan is zelfstandig adviseur in de glastuinbouw en heeft veel ervaring met het begeleiden van groepen tuinders.

Programma


     
13.15 u   Ontvangst met koffie
13.30 u   Opening en omschrijving doelstelling door ?
13.40 u   Toelichting project Samenwerken aan Vaardigheden door Hanjo Lekkerkerk
13.45 u   Scheutontwikkeling bij Tomaat door Len de Kok
14.00 u   Een gelijkmatige groei van jonge tomatenplanten door Anja Dieleman
14.15 u   Praktijkverhaal
14.45 u   Pauze
15.00 u   Discussie en brainstormen
16.15 u   Samenvatting en evaluatie
16.30 u   Afsluiting
     

Locatie


GreenQ Improvement Centre
Violierenweg 3
2665 MV Bleiswijk

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan