Evenementen kalender

 Donderdag, 25. April 2013, 13:15 - 16:30

Arenasessie: Rekenmodellen

Omschrijving


De Nederlandse (glazen) kas rukt op in de wereld. Door de toenemende complexiteit is er een steeds sterkere wederzijdse afhankelijkheid van de deelsystemen. Tegelijkertijd wisselen klimaat en beschikbare bronnen sterk per locatie. De investeringen worden daarnaast steeds groter, de opbrengst moet omhoog en het energieverbruik omlaag. Wie garandeert investeerders dat een ontwerp gaat functioneren?
Om kasontwerpen beter aan de gestelde eisen te kunnen laten voldoen worden in de
ontwerpfase verschillende rekenprogramma’s en -tools gebruikt voor onder meer
kasconstructie, omhulling, lichtonderschepping, klimaat, energie en modellen voor
plantgroei.

Deze modellen zijn veelal ontwikkeld voor één specifiek aspect van een kas en sluiten
onderling niet aan. Een eerste aanzet tot koppeling was het promotiewerk van Bram
Vanthoor bij Wageningen UR. Hij heeft verschillende bestaande modellen (o.a. plantmodel,
energiemodel) gekoppeld en heeft een eenvoudige optimalisatie er over heen gezet. Hierin
kunnen bepaalde invoervariabelen (geografische locatie, kosten van energie) gekozen
worden, waarna het model een optimale configuratie bepaalt. Er wordt geoptimaliseerd op
financiële opbrengst. Er wordt gebruik gemaakt van 30 PC’s die in één of twee dagen tegelijk
een groot aantal mogelijke combinaties doorrekenen. Het is vooral een wetenschappelijk
model.

TNO koppelt modellen van verschillende aspecten van een kas, op verschillende niveaus, in
een beslissingsondersteunende tool SIOM - Systeem Integratie en Optimalisatie Model.
De ontwerper kan hiermee een beter geïntegreerd ontwerp maken. Investeerders krijgen
meer zekerheid. Een hulpmiddel dat gebruikers in staat stelt om een geïntegreerd ontwerp
van een tuinbouwproject (kas) te optimaliseren doordat de applicatie de prestaties van het
totale ontwerp laat zien.

Tijdens deze middag zal worden aangegeven welke rekenmodellen er voor het ontwerpen een simuleren van een kas momenteel beschikbaar zijn en hoe je die modellen laat samen werken. Er wordt gekeken naar slimme optimalisatie gericht op praktische toepassing.

Doelgroep


Ontwerpers, bouwers, installateurs, toeleveranciers en adviseurs van kassen.

Sprekers


Fokke Buwalda.
Fokke is onderzoeker plantmodellen bij Wageningen UR Glastuinbouw.

Jouke Campen.
Jouke is onderzoeker bij Wageningen UR (Glastuinbouw?).

Leonard Baart de la Faille.
Leonard is projectleider/onderzoeker bij TNO.

Dagvoorzitter is Egon Janssen.
Egon is teamleider tuinbouw bij TNO.

 

Programma  


     
13.15    

Ontvangst met koffie

     
13.30   Opening en omschrijving doelstelling door Egon Janssen
     
13.40   Toelichting project Samenwerken aan Vaardigheden door Hanjo Lekkerkerk
     
13.45   Plantmodel de basis voor rekenmodel kasontwerp door Fokke Buwalda.
     
14.05   Rekenmodellen voor kasontwerpen door Jouke Campen.
     
14.25   SIOM als beslissingsondersteunende tool door Leonard Baart de la Faille.
     
14.45   Pauze
     
15.00   Discussie en brainstormen.
     
16.15   Samenvatting en evaluatie
     
16.30   Afsluiting

Locatie


GreenQ Improvement Centre
Violierenweg  3
2665 MV Bleiswijk

Deelnemen


Deelname aan deze arenasessie is kostenloos en wordt betaald vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid Holland.

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan