Evenementen kalender

 Donderdag, 18. Juli 2013, 13:45 - 16:30

Arenasessie: Laat 1000 bloemen bloeien

Omschrijving


In Nederland wordt ruim 50 jaar jaarrondchrysanten geteeld. Iedere 10 jaar is de productie per m² flink toegenomen. Dit is de redding van de teelt geweest, omdat bij een stijgende kostprijs de verkoopprijs in al die jaren nagenoeg gelijk gebleven is. Ditzelfde geldt voor de jaarrondteelt van Lisianthus.

Naast het beheersen van de kostprijs per stuk zal de komende jaren een grote sprong in duurzaamheid nodig zijn. Er zal  gestreefd moeten worden naar een “gesloten” teelt, waarbij  geen emissie plaats vindt van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zal een energie neutrale teelt moeten worden ontwikkeld met een lage CO2-footprint. Om deze uitdagingen te realiseren zal de teelt los van de ondergrond plaats gaan vinden. In vervolg op een arenasessie die hierover op 24 november 2011 is gehouden is hier verder over doorgedacht in een consortium van telers, toeleveranciers en onderzoekers. Daaruit is de ambitie  ontstaan om in een meerlagenteelt 1000 bloemen per m² per jaar te telen.

De gedachte hierbij is om de teelt op te splitsen in 3 fasen:
1. De fase van bewortelen en lange dag in meerlagenteelt.
2. De fase van de korte dag in reguliere kasomstandigheden met zonlicht.
3. De fase van afrijping (laatste 2 weken) weer in meerlagenteelt.

Op deze middag willen we met elkaar nagaan en bespreken hoe deze ambitie praktijkrijp gemaakt zou kunnen worden voor zowel de Chrysanten- als de Lisianthusteelt.

Doelgroep


Telers van Chrysanten en Lisianthus, onderzoekers en toeleveranciers.

Sprekers


Tycho Vermeulen
Tycho is onderzoeker teeltsystemen bij Wageningen UR Glastuinbouw

Dagvoorzitter is Rene Corsten.
Rene is adviseur bij DLV Plant.

Programma  


13.45 u    Ontvangst met koffie

14.00 u    Opening en omschrijving doelstelling door Rene Corsten

14.05 u    Presentatie project “Huis vol bloemen” door Tycho Vermeulen

14.20 u    Reflectie door 2 chrysantentelers, 1 lisianthusteler en 2 toeleveranciers

14.45 u    Pauze

15.00 u    Discussie en brainstormen

16.15 u    Samenvatting en evaluatie

16.30 u    Afsluiting

Locatie


GreenQ Improvement Centre
Violierenweg 3
2665 MV Bleiswijk

Deelnemen


Deelname aan deze arenasessie is kostenloos en wordt betaald vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid Holland.

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan