Evenementen kalender

 Dinsdag, 1. Oktober 2013, 13:15 - 16:30

Arenasessie: Grip op licht

Omschrijving


Het onderzoek ‘Grip op licht’ bij Wageningen UR Glastuinbouw heeft heel veel nieuwe informatie en inzichten opgeleverd. In de eerste teelt met potanthurium en bromelia, die vorig jaar van februari tot eind augustus liep, bleek dat er een aanzienlijke teeltversnelling in de zomer met anthurium kan worden gehaald door meer licht toe te laten onder diffuse omstandigheden, wel zo’n vier tot zes weken.
In de tweede teelt, afgelopen winter, is er gekeken naar de mogelijkheden van energiebesparing door in de nacht wat kouder te telen, 18 graden in plaats van 20 graden. Dat leverde echter een teeltvertraging op van zo’n vier weken. Daarnaast is er in de winter ook gekeken naar mogelijkheden om energie te besparen door te werken met lichtintegratie. Dat wil zeggen dat je de lampen laat branden op basis van een zevendaagse gewenste lichtsom. Het blijkt dat hier kansen liggen. De kwaliteit van de planten gaat niet achteruit als je de lampen op een donkere dag wat minder laat branden.
Verder is er in het onderzoek gekeken naar het monitoren van de groei. Tot nog toe wordt er in de praktijk vooral gestuurd op PAR-licht en planttemperatuur. Nieuwe monitoringstechnieken maken het mogelijk om inzicht te krijgen in de fotosynthese en hierop te sturen. Er wordt steeds meer geleerd over het optimum van de plant en het wordt duidelijk dat er meer licht kan worden toegelaten dan tot nog toe gebeurd.
Op dit moment loopt er eenzelfde onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw te Bleiswijk met het gewas Phalaenopsis.
 
De vertaalslag van dit soort bevindingen naar de praktijk is best lastig. In het project “Meer rendement uit licht en CO2” is uitgebreid fotosynthese onderzoek uitgevoerd bij praktijkbedrijven. Dit heeft veel inzichten opgeleverd, o.a. over de plantresponse over de dag en over de seizoenen.
Op deze middag willen we de resultaten tot nu toe presenteren. Hierna willen we met elkaar er achter komen wat nog nodig is om de resultaten van dit onderzoek verder in de praktijk toepassing te laten vinden.

Doelgroep


Potplantentelers.

Sprekers


Sander Pot.
Sander is onderzoeker bij Plant Dynamics.

Filip van Noort.
Filip is onderzoeker potplanten bij Wageningen UR Glastuinbouw te Bleiswijk.

Dagvoorzitter is Eric Poot.
Eric is teamleider onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw te Bleiswijk.

Programma 


13.15 u            Ontvangst met koffie
13.30 u            Opening en omschrijving doelstelling
13.40 u            Toelichting project Samenwerken aan Vaardigheden door Hanjo Lekkerkerk
13.45 u            Toelichting onderzoek “Meer rendement uit licht en CO2” door Sander Pot.
14.10 u            “Grip op Licht” door Filip van Noort.
14.40 u            Pauze
15.00 u            Discussie en brainstormen
16.15 u            Samenvatting en evaluatie
16.30 u            Afsluiting

Locatie


GreenQ Improvement Centre
Violierenweg 3
2665 MV Bleiswijk

Deelnemen


Deelname aan deze arenasessie is kostenloos en wordt betaald vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid Holland.

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan