Evenementen kalender

 Donderdag, 10. April 2014, 13:15 - 16:30

Arenasessie Trips in Chrysant

Omschrijving


In het kader van het Chrysanten Innovatie Programma (ChrIP) van Chrysant NL hebben DLV Plant en Wageningen UR Glastuinbouw de opdracht gekregen om een expertanalyse ‘Trips in Chrysant’ op te stellen.

Het doel hiervan is tweeledig:

  1. Alle kennis en praktijkervaringen van dit moment nog eens goed op een rijtje krijgen.
  2. De kennishiaten duidelijk krijgen en vertalen in onderzoeksvragen en –voorstellen, op basis waarvan ChrysantNL beslissingen kan nemen over de meest efficiënte inzet van het beschikbare budget voor tripsonderzoek.

Doelgroep


Telers, fabrikanten en toeleveranciers, actief in de chrysantenteelt

Doel en Sprekers


Tijdens deze arenasessie willen we de gemaakte expertanalyse aanscherpen door deze te bediscussiëren met een aantal trips-experts die in de chrysantenpraktijk actief zijn: telers, fabrikanten en toeleveranciers. Hierdoor maken we gezamenlijk maximale stappen vooruit richting een bedrijfszekere, duurzame en betaalbare beheersing van trips in chrysant.  
Aan het opstellen van de expertanalyse hebben meegewerkt:

  • De chrysantenadviseurs van DLV Plant (Theo Roelofs, Paul de Veld, Rene Corsten)
  • Erik Kerklaan (adviseur gewasbescherming bij DLV Plant)
  • Leontiene van Genuchten (onderzoeker bij DLV Plant)
  • Gerben Messelink (onderzoeker bij Wageningen UR Glastuinbouw)

Programma


13.15 u   Ontvangst met koffie

13.30 u   Opening en omschrijving doelstelling door René Corsten.

13.40 u   Toelichting project Samenwerken aan Vaardigheden door Hanjo Lekkerkerk.

13.45 u   Toelichting op de belangrijkste onderdelen uit de expertanalyse met inhoudelijke

              discussie met alle aanwezigen door opstellers expertanalyse.

14.45 u   Pauze.

15.15 u   Vervolg toelichting

15.15 u   Benoemen (kennis) hiaten en onderzoeksvragen.

16.00 u   Richting bepalen voor zinvolle onderzoeken.

16.30 u   Afsluiting inhoudelijke gedeelte en aanvang Kenniscafé/Netwerkborrel

 

Locatie


GreenQ Improvement Centre

Violierenweg 3

2665 MV Bleiswijk

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan