Evenementen kalender

 Dinsdag, 13. Mei 2014, 13:15 - 16:30

Arenasessie Phalaenopsis

Omschrijving


De grootschalige teelt van Phalaenopsis en andere potorchideeën is relatief jong. Pas in de laatste 15 jaar vindt de teelt op grote schaal plaats. Het grotere areaal zorgt voor meer ervaring en snellere ontwikkeling van de teelt. Bovendien vindt gewasgericht onderzoek plaats dat resultaten levert die kunnen leiden tot teeltversnelling en kwaliteitsverbetering. Enkele interessante bevindingen van de laatste jaren:
1.    Onderzoek levert kennis op over de licht- en CO2-behoefte van Phalaenopsis zodat licht efficiënter kan worden omgezet in productie en kwaliteit.
2.    Het blijkt dat oude kennis en vooronderstellingen bij veel telers leiden tot temperaturen in de afkweekfase die een grotere koelcapaciteit vragen dan noodzakelijk.
3.    Vooronderstellingen over optimale RV voor de teelt blijken meer energie te kosten dan nodig.
4.    Enkele telers halen prima teeltresultaten zonder toepassing van minimumbuis.

Elke verandering van teeltaanpak vraagt om een beheerste aanpak. Waarnemen en meten van plantontwikkeling en functioneren horen daarbij. Door plantmonitoring worden steeds meer gegevens verzameld  over plantengroei  en over de parameters die deze groei beïnvloeden. Op het raakvlak van teeltsturing met plantengroei is het plantmodel QMS Phalaenopsis ontwikkeld.  Teeltverbetering wordt zo onderbouwd en afwijkingen in prestatie van het gewas worden sneller in beeld gebracht dan het ervaren telersoog kan waarnemen. In pilots blijkt dat door optimalisatie van teeltfactoren een teeltduurversnelling van 30% mogelijk is. Verder kan dit model in combinatie met moderne communicatietechnieken en nieuwe sensortechnologie mogelijk  gebruikt worden als basis voor managementinfo voor de teler, wat verbeterd inzicht geeft in de prestatie van verschillende productielocaties en aandachtspunten in de teeltsturing op deze locaties.

In deze arenasessie willen we een overzicht schetsen van actuele kennis uit onderzoek en praktijk en de toepassingsmogelijkheden op het bedrijf. Verder willen we in discussie met u in beeld brengen welke volgende ontwikkelingsstap er in de teelt gemaakt kan worden en hoe deze gemaakt zou moeten worden.

Doelgroep


Telers en onderzoekers die zich betrokken voelen bij de teelt van Phalaenopsis. Toeleveranciers van meet- en regeltechniek, plantmateriaal en sensortechnologie.

Doel en Sprekers


René ‘t Hoen is senior adviseur potplanten bij DLV-Plant.

Dagvoorzitter is Jaap Bij de Vaate. Jaap is projectmanager voor DLV Plant en Innovatiemakelaar voor Topconsortium voor Kennis en Innovatie Tuinbouw, onder het bestuur van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Programma


13.15 u   Ontvangst met koffie

13.30 u   Opening en omschrijving doelstelling door Jaap Bij de Vaate.

13.40 u   Toelichting project Samenwerken aan Vaardigheden door Hanjo Lekkerkerk.

13.45 u   Teeltresultaten in Phalaenopsis gemonitord - door René ’t Hoen.

14.15 u   Pauze.

14.45 u   Pitches van toeleveranciers over wat zij zouden kunnen betekenen

•    Toepassing van coatings en optimalisatie lichttoetreding (Mardenkro)
•    Malaat-test: wat doet het en hoe kan die ingezet worden om het werkelijk functioneren van de plant in beeld te brengen
•    Verticale ventilatie: hoe werkt het en wat levert het op (Nivola).

15.00 u   Discussie en brainstorming.

16.00 u   Samenvatting

16.30 u   Afsluiting

Locatie


Horti House bij GreenQ

Violierenweg 3

2665 MV Bleiswijk

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan