Evenementen kalender

 Donderdag, 5. Juni 2014, 13:15 - 16:30

Arenasessie Gronddoekgoten

Omschrijving


Veel laagblijvende groentegewassen en zomerbloemen worden in Nederland nog in de grond geteeld. Bij veel andere gewassen wordt er productiewinst en reductie van energie, gewasbescherming, water en meststoffen bereikt met de teelt los van de ondergrond.

Gronddoekgoten zijn in 2013 ontwikkelt voor de teelt van Lisianthus op substraat. Het teeltsysteem is robuust, relatief low budget en van herbruikbare materialen, waarin bij Lisianthus goede groei bereikt is en uitval tot een absoluut minimum beperkt is gebleven zonder gebruik van fungiciden.

Begin mei is Jou-Fu Wang onder begeleiding van Jan Janse  en Frank van der Helm een onderzoek gestart met de teelt van sla, radijs en zomerbloemen (Celosia, Leeuwenbek en Carthamus) in gronddoekgoten bij Wageningen UR Glastuinbouw. In januari 2014 is bij GreenQ IC het gronddoekgoten systeem aangelegd op 1000 m2 voor een project met “Het Nieuwe Telen” Lisianthus. Hierin werken telers en toeleveranciers samen met Wageningen UR, GreenQ en LTO glaskracht aan een nieuwe teeltmethode van Lisianthus met minimaal emissie van water en meststoffen, een minimaal gebruik van gewasbescherming en een sterke reductie van het energieverbruik. 

De toepassing van gronddoekgoten als substraatsysteem voor een nieuw gewas vraagt om een goede configuratie van de teeltgoot en het substraat in combinatie met irrigatiemethode en irrigatiefrequentie. In het onderzoek dit jaar bij groenten en zomerbloemen worden dan ook diverse substraten getest. Daarnaast wordt  irrigatie via de regenleiding vergeleken met irrigatie via eb&vloed. Indien irrigatie via de regenleiding mogelijk is dan maakt dit de investering weer aanzienlijk lager.  De groei van de gewassen is vooralsnog goed. Er zijn bij radijs duidelijke verschillen tussen de substraten te zien. Bij sla en zomerbloemen zijn de verschillen met het blote oog niet zichtbaar. Dit houdt in dat het systeem ook voor deze gewassen robuust is en dus een grote mate van teeltzekerheid geeft. Een uitdaging voor de bloementeelt wordt de komende weken de knopvorming goed te realiseren en de vegetatieve groei te beheersen. In de proef met Lisianthus bij GreenQ IC heeft het systeem in de eerste teelt goed voldaan. Inmiddels is het substraat systeem gestoomd en zal in week 23 opnieuw geplant worden.

Op 5 juni organiseren Wageningen UR glastuinbouw en GreenQ een arenasessie over de teelt van volvelds gewassen in gronddoekgoten voor het project Samenwerken aan Vaardigheden. Tijdens de bijeenkomst wordt de ontwikkeling van gronddoekgoten toegelicht en worden de proeven in de kas bezocht.

Doelgroep


Telers, toeleveranciers, adviseurs en onderzoekers die zich betrokken voelen bij de teelt van laagblijvende groentegewassen, zomerbloemen en chrysanten.

Sprekers


Frank van der Helm.
Frank is gewasonderzoeker snijbloemen en groenten onder glas bij Wageningen UR Glastuinbouw te Bleiswijk.

Dagvoorzitter is Tycho Vermeulen.
Tycho is onderzoeker teeltsystemen bij Wageningen UR Glastuinbouw te Bleiswijk.

Programma


13.15 u     Ontvangst met koffie.
13.30 u     Opening en omschrijving doelstelling door Tycho Vermeulen.
13.40 u     Toelichting project Samenwerken aan Vaardigheden door Hanjo Lekkerkerk.
13.45 u     Presentatie ontwikkeling gronddoekgoten door Frank van der Helm.    
14.00 u     Bezoek teeltproeven sla, radijs en zomerbloemen in gronddoekgoten WUR.
14.30 u     Bezoek teeltproef Lisianthus in gronddoekgoten bij GreenQ-DLV plant.
15.00 u     Pauze.    
15.15 u     Discussie en brainstormen.
16.15 u     Samenvatting en evaluatie.
16.30 u     Afsluiting.

Locatie


Wageningen UR Glastuinbouw

Violierenweg 1

2665 MV Bleiswijk

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan