Evenementen kalender

 Donderdag, 3. Juli 2014, 13:15 - 16:30

Arenasessie Beslissingsondersteunende modellen

Omschrijving


Een belangrijk onderdeel van ‘Het Nieuwe Telen’ is het efficiënt ventileren met behulp van luchtbehandeling om vocht af te voeren. Deze luchtbehandelingsinstallaties zijn nog sterk in ontwikkeling. Desondanks is al duidelijk dat ze extra voordelen kunnen bieden. Het ontbreekt  telers, toeleveranciers en adviseurs echter aan voldoende inzicht in klimaat en overzicht van de regelmogelijkheden.
Het is hen nog onvoldoende duidelijk wat belangrijk is voor de keuze voor deze ventilatie- of luchtbehandelingssystemen in een bepaalde situatie en welke systeemspecificaties daar bij horen. Voor systeemaanbieders is de ontwerpprocedure onvoldoende eenduidig. Om hierin meer duidelijkheid te brengen is meer inzicht in het kasklimaat en klimaatregeling nodig. Over het kasklimaat komen steeds meer meetgegevens beschikbaar  en worden er modellen ontwikkeld voor het optimaliseren van o.a. beluchting.

Tijdens deze middag zal door WUR ingegaan worden op het verloop van de verdamping van een (tomaten)gewas op basis van veel beschikbare meetdata. Aan de hand daarvan zal de relatie tussen verdamping, luchtuitwisseling en luchtvochtigheid in de kas toegelicht worden.

TNO wil bedrijven inzicht geven in de ruimtelijke verdeling van het kasklimaat door het ontwikkelen van een zgn. KasKlimaatModel. Daarnaast  wil TNO een rekenmodel presenteren voor luchtverdeling en de warmteafgifte bij het gebruik van luchtslangen als ventilatievoorziening in kassen en daarmee een hulpmiddel bieden om het ontwerp te optimaliseren.
In een aantal bijeenkomsten is hiertoe kennis en ervaring tussen TNO en bedrijven uitgewisseld en naar aanleiding daarvan is een blauwdruk opgesteld voor het ontwerpen van beluchting in kassen met daarin het ontwikkelde rekenmodel voor luchtslangen.

Doelgroep


Telers, toeleveranciers en adviseurs van kassen.

Sprekers


Peter de Jong.
Peter is projectleider/onderzoeker energie en installaties bij TNO.

Feije de Zwart.
Feije is onderzoeker energie en kasklimaat bij Wageningen UR Glastuinbouw.

Dagvoorzitter is Egon Janssen.
Egon is Marktmanager Glastuinbouw bij TNO.

Programma


13.15 u     Ontvangst met koffie.
13.30 u     Opening en omschrijving doelstelling door Egon Janssen.
13.40 u     Toelichting project Samenwerken aan Vaardigheden door Hanjo Lekkerkerk.
13.45 u     Verdamping en kasklimaat door Feije de Zwart.    
14.15 u     Blauwdruk en rekenmodel slangenbeluchting door Peter de Jong.
14.45 u     Pauze.    
15.15 u     Discussie en brainstormen.
16.15 u     Samenvatting en evaluatie.
16.30 u     Afsluiting.

Locatie


GreenQ Improvement Centre

Violierenweg 3

2665 MV Bleiswijk

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan