Evenementen kalender

 Donderdag, 27. November 2014, 13:15 - 16:30

Ontwikkelingen en nieuwe producten

Aanleiding


Gedurende de afgelopen 5 jaar heeft het project van Samenwerken aan Vaardigheden (SaV) in de Glastuinbouw gestalte gekregen. De doelstelling van het SaV-project was om de vaardigheden voor telers en toeleveranciers te helpen ontwikkelen om tot succesvolle toepassing van innovaties te komen. Hiervoor zijn in de afgelopen 5 jaar 25 innovatieprojecten uitgevoerd, waarbij de bijbehorende 25 Begeleidende Leergroepen (BLG’s) een cruciale rol hebben vervuld. Deze BLG’s bestonden voornamelijk uit telers, toeleveranciers en onderzoekers. Deze BLG’s kwamen wekelijks en/of maandelijks bijeen om met elkaar over het betreffende project met elkaar te sparren. Hierbij was er sprake van wederzijdse bevruchting: toeleveranciers/onderzoekers leerden van de praktijkervaringen van de telers en konden daardoor hun innovatie “fine-tunen” en verbeteren en de telers leerden (denken vanuit) de innovatie(s). Naast de innovatieprojecten zijn er meer dan 50 Arenasessies georganiseerd. In deze Arenasessies werd over innovatieve ideeën gebrainstormd en werden deze ideeën getoetst door te praktijk. Daarna werd gekeken of deze ideeën beproefd moesten worden in een project. Omdat het project aan het einde van november afloopt is besloten om op 27-11-2014 de laatste Arenasessie te houden. In deze sessie zullen enkele participanten in dit project aangeven welke ontwikkelingen er bij hen gaande zijn en aan welke nieuwe producten zij werken. Na de pauze zal in de discussie kunnen worden aangegeven door de aanwezigen in hoeverre deze ontwikkelingen succesvol (b)lijken in de (inter)nationale glastuinbouwpraktijk.

Doelgroep


Allen die zich bij de glastuinbouwsector betrokken voelen.

Sprekers


Karl Sewalt is productontwikkelaar bij TNO.

Leonard Baart de la Faille is projectmanager bij TNO.

Peter Kamp is innovator bij Priva.

Peter van Weel is werkzaam bij Wageningen UR Glastuinbouw.

Programma


13.15 u Ontvangst met koffie

13.30 u Opening en omschrijving doelstelling door de dagvoorzitter

13.40 u Waterbergend kasdek door Karl Sewalt

14.00 u Ontwikkeling dunne film PV-cellen voor bouw en glastuinbouw door Leonard Baart de la Faille

14.30 u Regelen van klimaatintegratie in de klimaatcomputer door Peter Kamp

14.50 u Pauze

15.15 u Discussie en brainstormen

16.15 u Samenvatting en evaluatie

16.30 u Afsluiting

Locatie


GreenQ Improvement Centre

Violierenweg 3

2665 MV Bleiswijk

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan