Nieuws

“De Perfecte Roos” is gestart

Vrijdag 1 maart zijn de rozen van het ras “Red Naomi” geplant bij GreenQ voor de proef “De Perfecte Roos”. Na weken van verbouwen is deze afdeling gereed gemaakt met de nieuwste technieken die beschikbaar zijn.

In deze proef worden de ervaringen met Het Nieuwe Telen en Het Nieuwe Belichten toegepast. Er wordt gestreefd naar een duurzame teeltwijze, waarbij de grondstoffen 30% efficiënter worden ingezet. De grootbloemige rozen moeten van topkwaliteit zijn met een praktijkconforme productie. Er wordt gestreefd naar een inzet van gewasbeschermingsmiddelen die 25% lager ligt dan de huidige praktijk. Binnen de proef krijgen ook de nieuwe wettelijke regels m.b.t. lichtuitstoot en de preventie en bestrijding van meeldauw een plaats.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van EZ in het kader van het programma Kas als Energiebron. Ook is er een subsidie vanuit Samenwerken aan Vaardigheden en de Provincie Zuid Holland. Er zijn bijdrages van Van Dijk Heating, Cultilène, Philips, Lek Habo Groep BV en Schreurs.

Eerdere nieuwsberichten