Nieuws

Energiezuiniger telen hoeft niet moeilijk te zijn

Bron: Energiek2020.nu

vrijdag, 15 maart 2013

Leo Marcelis, Wageningen UR Glastuinbouw

De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe kennis vergaard door onderzoek in energiezuinige kassen. Veel van die inzichten zijn ook goed bruikbaar voor een energiezuinige plantenteelt in standaard kassen. Het is gebleken dat ook in bestaande kassen energiebesparing mogelijk is zonder grote investeringen. Daarbij verschillen de maatregelen natuurlijk wel per teelt.

Tips voor energiezuinig telen

Maatregelen die bijdragen aan een energiezuiniger teelt zijn:

  • Kijk of je het scherm wat langer dicht kunt houden. Dit geldt voor alle teelten. De opmerking die daarbij hoort, is dat het wel zaak is om kritisch te blijven op de luchtvochtigheid.
  • Stop met het instellen van een minimumbuistemperatuur, maar regel de verwarming naar de behoefte van het gewas.
  • Stook niet meer dan het gewas nodig heeft. Bij weinig licht heeft de plant niets aan een hoge temperatuur. Immers bij weinig licht worden er weinig suikers aangemaakt. Hoge temperatuur is vooral nodig om de suikers te gebruiken voor groei. Als er weinig suikers gevormd worden, heb je dus ook niet zo’n hoge temperatuur nodig. De plant kan er zelfs van uit balans raken.
  • Maak daarbij gebruik van temperatuurintegratie. Dat wil zeggen, houd er rekening mee hoeveel warmte het gewas de afgelopen drie dagen heeft gehad en hoeveel het gewas echt nodig heeft. Het best zou je hier ook de weersvoorspelling van de komende dagen bij kunnen betrekken.
  • Voorkom in de potplanten- en de rozenteelt dat je op dezelfde dag belicht en zonlicht weg schermt. Dat is echt zonde. Maak gebruik van lichtintegratie en zorg dat je de belichting afstemt op hoeveel licht die het gewas al heeft gehad en hoeveel het gewas echt nodig heeft. Uit onderzoek is gebleken dat veel potplantengewassen best wat meer straling verdragen dan tot nu toe aangenomen werd en hierdoor kan een flinke teeltversnelling bereikt worden.
  • Houd er rekening mee dat een gewas niet altijd even efficiënt is met de fotosynthese. ’s Ochtends is de fotosynthese soms efficiënter dan ‘s middags. Stel je zelf de vraag hoeveel die laatste uren belichting nou echt opleveren. Ook blijkt dat het stadium van het gewas een rol speelt bij de fotosynthese-efficiëntie. Een rozengewas op snee heeft net nadat alle bloemtakken geoogst zijn minder assimilaten nodig en is kan daardoor het licht minder efficiënt benutten. Op deze momenten zou je minder kunnen belichten. Kijk ook eens kritisch naar de plantdatum. Later met een teelt starten met een wat grotere plant levert een flinke energiebesparing op zonder dat dit leidt tot opbrengstverlies.

Kom ervaring uitwisselen

Op 18 april 2013 vindt het jaarlijkse Energiek2020 Event plaats. Daar zullen deze en andere inzichten worden toegelicht door onderzoekers en door enkele vooruitstrevende telers. Het Energiek2020 Event is daarom een goede gelegenheid om hierover meer te horen en om ervaringen uit te wisselen met collega’s. Het event wordt georganiseerd door Kas als Energiebron, Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ.

Kijk hier voor het programma en opgeven via het formulier voor deze middag.

Eerdere nieuwsberichten