Nieuws

Extra stengels onder diffuus glas

Bron: Energiek2020.nu

Vrijdag, 22 maart 2013

Danny van der Made, Agrocare

De gewassen staan er over het algemeen goed bij in de proef Het Nieuwe Belichten bij Wageningen UR Glastuinbouw (WUR) en GreenQ Improvement Centre. Wat vooral erg opvalt, is het grote verschil tussen diffuus glas en helder glas bij de hybridebelichting. De planten onder diffuus glas staan er erg generatief bij en de vruchten zijn grof.

Productieverschillen
Qua productie loopt de diffuse kas met hybridebelichting bij WUR voor op de kas met helder glas met hybridebelichting. Onder diffuus glas is tot nog toe 31,2 kilo geoogst en onder helder glas 29,4 kilo. In de kas met helder glas en Son-T lampen is tot nog toe 28,9 kilo geoogst. Dit verschil gaat nog groter worden omdat we in de kas met alleen Son-T lampen en helder glas de dief een week of vier later hebben aangehouden. Bovendien is er meer op vier gesnoeid dan in de andere kassen.

Extra stengels
In beide diffuse kassen overwegen we om extra stengels aan te houden. Dat moet makkelijk kunnen. Het gewas staat namelijk erg open en diffuus licht dringt dieper door tussen de planten. Ik denk dat we met extra stengels optimaal gebruik maken van het diffuse licht en bovendien heeft het gewas het straks wat makkelijker als het buiten beter weer wordt. Met meer blad maken we het verdampend oppervlak groter en dat is gunstig richting de zomer.
Daarbij komt dat je met de ledlampen tussen het gewas lang door kan gaan met belichten. Zelfs als het buiten wat warmer en wat donker is, kan je zo aan voldoende licht komen. Over terugkoppen hoeft niet te worden nagedacht richting het einde van de teelt, omdat de teelt al in week 35 zal zijn afgelopen.

Warmte tussen gewas
Het gewas in de Son-T kas heeft het duidelijk moeilijker. Er zijn veel bladrandjes en we hebben wat meer buis moeten inzetten om de vruchten er af te krijgen. De ledlampen die tussen het gewas hangen, betekenen dus wat dat aangaat ook duidelijk een voordeel. Het energieverbruik voor verwarming is in de Son-T kas daarom hoger dan in de kassen met hybridebelichting.
De Botrytis-problemen die we een maand geleden hadden, zijn goed opgelost dankzij het bij druppelen van het nieuwe middel van Bayer.

Sterk de winter uit
Al met al voorzien we dat de diffuse kas met hybridebelichting het de komende tijd goed zal doen. Het blijkt dat er met diffuus glas en hybridebelichting in de winter nog een behoorlijke meerproductie te halen is, zelfs met een laag energieverbruik en een beperkte CO2 dosering. Ook de kas met alleen hybridebelichting en normaal glas doet het behoorlijk goed in vergelijking tot de Son-T kas. Ik verwacht dat dit verschillen de komende weken alleen maar groter gaan worden.

Zelf zien?
Wilt u het effect van diffuus glas met hybridebelichting met eigen ogen zien? Kom dan naar het Energiek2020 Event op 18 april 2013. Meer informatie en opgeven->

Eerdere nieuwsberichten