Nieuws

Optimaliseren Nieuwe Telen: watergift en schermkeuze

Bron: Energiek2020.nu

Donderdag, 28 maart 2013

Door: Arie de Gelder, Wageningen UR Glastuinbouw

Energie besparen door het gebruik van schermen en een goede beheersing van de luchtvochtigheid zijn de basisprincipes van Het Nieuwe Telen. Voor de watergift en bemesting is tot nog toe in de proeven uitgegaan van de normale praktijk. De vraag is of dat de beste werkwijze is. In het project Optimalisaties bij Het Nieuwe Telen gaat het er om alle teeltmaatregelen, waaronder de watergift en de keuze voor een schermtype, zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarvoor loopt nu een groot experiment bij GreenQ Improvement Centre. De teelt is 9 januari 2013 gestart en binnenkort mogen de eerste vruchten van Cappricia worden geoogst.

Koud voorjaar

Elk jaar zijn de buitencondities anders. Dit jaar is het gemiddeld kouder met relatief weinig licht dan de voorgaande jaren. Er zijn wel een paar lichtere en warmere dagen geweest, maar de planten kunnen nog steeds wel wat extra licht gebruiken. Gelukkig is deze week wat dat betreft goed begonnen.

De lage stralingssommen en lichtintensiteiten hebben direct invloed op de streefwaardes voor de etmaaltemperaturen en de verdamping. In de laatste bijeenkomt van de begeleidingscommissie (BCO) bijeenkomst ging de discussie daarom vooral over de watergeefstrategie. Wordt er voldoende, teveel of te weinig water gegeven? En, wanneer moeten we starten met watergeven? Bij Het Nieuwe Telen blijven de schermen langer dicht en wordt er later opgestookt, en daarom moet de starttijd niet te vroeg liggen.

Leren van verschillen

Interessant is het verschil tussen de strategie in de verschillende afdelingen. Op basis van hun kennis en ervaring kiezen telers voor later starten, met wat grotere beurten. Terwijl de TopCrop-regeling in afdeling 9 een duidelijk andere strategie volgt. Op dit moment is nog niet te zeggen wat de beste strategie is.

In de proef wordt in twee afdelingen primair met de groeibuis gestookt en in één afdeling met de buisrail verwarming. Dit heeft gevolgen voor het temperatuurprofiel in de kas. In de afdeling met primair buisrail verwarming staat een gewas dat bovenin meer open is dan in de andere kas. De conclusie kan echter niet zijn dat dit door de verwarming komt, want er zijn meer verschillen tussen de afdelingen. Verschillen tussen afdelingen zijn het gevolg van de verschillen in de systemen; de  uitrusting, het gebruik daarvan en de gevolgde teelt- en klimaatstrategie.

Kom ook kijken

Vanuit Wageningen UR Glastuinbouw volg ik deze proef nauwlettend. We gaan metingen doen aan wateropname, verdamping en fotosynthese. Die informatie helpt bij het interpreteren van de verschillen tussen de gewasprestaties per afdeling. Het volgen van deze systeemintegrerende aanpak levert zowel voor de toepassing door de praktijk als voor het onderzoek nuttige informatie op. Voor het onderzoek punten leren we welke zaken  fundamenteler moeten worden uitgezocht.

Voor de praktijk doen we veel ervaringskennis op die direct binnen de huidige teelt is toe te passen. Juist om dit laatste is een goede reden voor u om dit project te volgen en op het Energiek2020 Event op donderdag 18 april 2013 de proef in deze afdelingen te gaan bekijken.

Eerdere nieuwsberichten