Nieuws

Rapport: Het Nieuwe Belichten Tomaat

Bron: Energiek2020.nu

woensdag, 17 april 2013

Tom Dueck e.a. Wageningen UR Glastuinbouw

In de onderzoek naar Het Nieuwe Belichten bij Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ Improvement Centre in seizoen 2011/2012 zijn de energiedoelstellingen gerealiseerd met 33% besparing op warmte-energie en 30% op elektrische energie. De doelstelling van minder aantasting door Botrytis is echter onvoldoende gehaald. Het eindrapport over dit onderzoek is nu beschikbaar.

Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ Improvement Centre hebben onderzoek uitgevoerd naar Het Nieuwe Belichten met als doel een robuuster teeltstrategie met minder risico voor ziektes en met minder veranderingen in de klimaatinstellingen te ontwikkelen. In dit project zijn natuurlijke instraling, belichting, CO2 en teeltstrategie geïntegreerd om een gewas te krijgen dat sterk en gezond na de kortste dag tevoorschijn komt én met 30% energiebesparing.

Tomaten van het ras Komeett werden belicht met een hybride belichtingssysteem, met Son-T belichting boven het gewasen led-tussenbelichting. De belichting werd ingezet in aanvulling op zonlicht, door de lichtsom van de achterliggende drie dagen te middelen en rekening te houden met de lichtsomverwachting voor de komende dagen.

 

Resultaten

Het gemis aan licht in het voorjaar t.o.v. eerdere jaren was gelijk aan ongeveer 550 belichtingsuren. Met het later begin van de oogst was dit de voornaamste oorzaak dat er ongeveer 5 kg minder tomaten geoogst zijn t.o.v. het voorgaande seizoen en uitkwam op 70 kg m2. Er is minder CO2 gebruikt voor de teelt, met een gemiddelde concentratie van 560 ppm CO2, maar heeft de productie niet beïnvloedt, wat betekent dat er met minder CO2 een goede productie gerealiseerd kan worden. 

 

In de proef is gestreefd naar gelijkmatigheid, en door een veelvuldig gebruik van minimum ventilatie aan de windzijde waren zijn er weinig veranderingen in het klimaat en de instellingen. Dit heeft zijn invloed op het gewas gehad met een constante groei tijdens de teelt.

Een blijvend aandachtspunt in de proef was aantasting door Botrytis. Een aantasting kwam in december naar voren en bleef steeds aanwezig. Al zijn de doelstelling van minder aantasting door Botrytis onvoldoende gerealiseerd, is de energiedoelstelling wel gerealiseerd, met 33% besparing op warmte-energie en 30% op elektrische energie.

 

Download: Het Nieuwe Belichten bij tomaat met minder CO2, door Tom Dueck, Arie de Gelder, Jan Janse, Piet Hein Baar, Barbara Eveleens en Marc Grootscholten (44 pag.)

Eerdere nieuwsberichten