Nieuws

Werken aan energiebesparing blijft speerpunt

Bron: Energiek2020.nu

Florentine Jagers, Energiek2020

“LTO Glaskracht Nederland doet er alles aan om het programma Kas als Energiebron overeind te houden. De noodzaak om te werken aan nieuwe kennis en technieken om energie te besparen is nog steeds onverminderd groot.” Dat zei Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht, tijdens het Energiek2020 Event in Bleiswijk. Zo’n 150 belangstellenden waren aanwezig tijdens het jaarlijkse netwerkevent.

Meer kennis

De afhankelijkheid van aardgas moet echt minder, aldus Van Ruiten. Hij somde op: "Ten eerste is er de economische noodzaak. Energie is de allergrootste kostenpost op de glastuinbouwbedrijven. Ten tweede vraagt de markt om duurzaam geteelde producten. En ten derde verwacht te politiek van de glastuinbouw dat de CO2-emissie drastisch wordt verminderd. Dit laatste vraagt nog om heel grote inspanningen van de sector. De glastuinbouw heeft afgesproken dat in 2020 de CO2-uitstoot tot maximaal 6,2 Mton is terug gebracht. Op dit moment is de totale uitstoot nog 7,6 Mton CO2. Er moet dus nog veel gebeuren.”

De LTO Glaskracht voorzitter stelt dat er de afgelopen jaren veel is bereikt in het programma Kas als Energiebron. “We moeten veilig stellen wat er is bereikt en collectief verder werken aan de verschillende thema’s. Niet alleen het praktijkgerichte onderzoek moet doorgaan. De financiering hiervan zal zich wel regelen. Ook het strategische, toekomstgerichte onderzoek moet overeind worden gehouden. Dit is veel lastiger. We onderzoeken samen met het Productschap Tuinbouw en het ministerie van Economische Zaken hoe dit is te realiseren.”

Het Nieuwe Telen

"Met name Het Nieuwe Telen biedt perspectief", stelt Van Ruiten. “Met deze teeltstrategie is 30% te besparen op het gebruik van fossiele energie. Het doorontwikkelen van Het Nieuwe Telen is daarom belangrijk voor zowel de belichte als de onbelichte teelt. Met een andere aanpak van de teelt is met geen of minimale investering al een flinke energiebesparing te bereiken. En wie wel kan en wil investeren, kan gebruik maken van de MEI-subsidie. Deze regeling ondersteunt ondernemers om te investeren in technieken die horen bij Het Nieuwe Telen. Dit jaar is er 5,5 miljoen Euro beschikbaar voor Het Nieuwe Telen.”

Tijdens het Energiek2020 Event stond Het Nieuwe Telen dan ook centraal en telers en onderzoekers vertelden over ervaringen en lopend onderzoek. Zowel eenvoudige teeltmaatregelen als meer ingewikkelder technieken passeerden de revu. Er was veel aandacht voor vochtbeheersing.

Eerdere nieuwsberichten