Nieuws

Als legostenen bouwen met modellen die blijvend evalueren

 

Op donderdagmiddag 25 april 2013 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden de Arenasessie Rekenmodellen voor Kasontwerpen gehouden. Deze Arenasessie vond plaats bij het GreenQ te Bleiswijk. Er waren bijna 35 deelnemers aanwezig. Dit waren onderzoekers, vertegenwoordigers van kassenbouwbedrijven en toeleveranciers en techniekadviseurs.

De voorzitter van deze sessie, Egon Janssen van TNO, legde uit dat het doel van deze middag was om kennis te krijgen over welke modellen er zijn en om van de aanwezigen te horen welke modellen de komende jaren ontwikkeld moeten worden en aan welke eisen die moeten voldoen. Hanjo Lekkerkerk van GreenQ gaf aansluitend een korte presentatie over het doel en de successen van het project “Samenwerken aan Vaardigheden” (SaV).

Fokke Buwalda van Wageningen UR Glastuinbouw vertelde over gewasgroeimodellen. De plant en zijn groei en productie is het uitgangspunt voor de te ontwerpen kas. Als een legosteen kan een gewasgroeimodel worden ingebouwd in het totale model dat het kasontwerp bepaald. Door een vooraf ingevoerd gewasgroeimodel kan een groei- en productieprognose worden opgesteld. Dit model is dan leidraad voor de teelt en kan wekelijks worden bijgesteld/aangepast. Door het gebruik van deze modellen is ook advies op afstand voor buitenlandse vestigingen eenvoudiger geworden.

Dat ook de plaats van produceren met het daarbij behorende klimaat factoren van groot belang zijn liet Jouke Campen in zijn presentatie zien. Jouke, die ook bij Wageningen UR Glastuinbouw werkt, lichtte dit toe aan de hand van 3 landenstudies: Maleisië, Mexico en het Midden Oosten. De modellen geven inzicht in alternatieven en er kunnen toekomstscenario’s mee worden geschetst. De economische impact is hierbij een belangrijk onderdeel.

In de laatste presentatie gaf Leonard Baart de la Faille van TNO aan waar zij momenteel mee bezig zijn in hun onderzoek. Allereerst is dat met de doorontwikkeling van kasklimaatmodellen. Daarnaast zijn zij bezig met de ontwikkeling van SIOM (Systeem Integratie en Optimalisatie Model). De ontwerper kan hiermee een beter geïntegreerd ontwerp maken. Investeerders krijgen meer zekerheid. Het is een hulpmiddel dat gebruikers in staat stelt om een geïntegreerd ontwerp van een tuinbouwproject (kas) te optimaliseren doordat de applicatie de prestaties van het totale ontwerp laat zien.

Na de pauze gaf Joeri Samwel van van den Berg Roses een korte toelichting over hoe zij werken op hun project in China. De (nieuw)bouw wordt daar voornamelijk gedaan met een lokaal team met lokale materialen. De communicatie is daarbij een punt van aandacht, omdat maar weinig lokale Chinezen de Engelse taal beheersen. Verder vindt er veel samenwerking plaats met de Chinese overheid.

Hierna werden de aanwezigen verdeeld in 4 groepen: Plantmodellen, Buitenlandstudies, Doorontwikkeling SIOM en Commercialisering.
Als samenvatting van de uitgewerkte discussies kwam naar voren dat er in de toekomst nog veel van elkaar te leren is als toeleverende bedrijven en dat er op onderdelen (nog) meer samen gewerkt kan worden. Dit geldt ook voor de onderzoeksinstellingen.

Iedere week worden nieuwe weekverslagen op de website geplaatst. Deze weekverslagen zijn te raadplegen door een persoonlijk account aan te maken op www.samenwerkenaanvaardigheden.nl

Eerdere nieuwsberichten