Nieuws

Kasroos in de toekomst weer terug op de onderstam?

 

Op vrijdag 28 juni 2013 is er vanuit het project Samenwerken aan vaardigheden de arenasessie ‘rozen en onderstammen’ gehouden bij GreenQ in Bleiswijk. Het doel van deze arenasessie was om over de groeipotentie van nieuwe onderstammen te leren en te bekijken hoe de extreme wortelgroei tegen gegaan kan worden. De arenasessie werd bijgewoond door 20 deelnemers, waaronder telers, vertegenwoordigers en onderzoekers binnen de rozenteelt.

Voorafgaande aan de arenasessie werd er een rondleiding door het GreenQ Improvement Centre. Gegeven door Hanjo Lekkerkerk. Hier werd het project “De Perfecte Roos” bezocht. Dit 2 jarige project staat in het teken van energie vermindering, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en productiviteit. De proef werd toegelicht door Arie de Gelder (Wageningen UR Glastuinbouw).

De arenasessie werd geopend door de voorzitter Nieves Garcia, onderzoekster van de Wageningen UR Glastuinbouw. Ze gaf aan dat het belang van de arenasessie is om met elkaar de discussie aan te gaan over het gebruik en het belang van onderstammen in de rozen teelt.

Hanjo vervolgde hierop met een presentatie over het overkoepelende project Samen weren aan Vaardigheden.

Peter van de Pol, directeur van Plant Research Overberg B.V. was de eerste spreker deze middag. Zijn bedrijf houdt zich al tientallen jaren bezig met de ontwikkelingen en veredeling van onderstammen voor kas rozen. Peter gaf aan dat het onderzoek naar een nieuwe onderstam begon met het afschaffen van de onderstam. Een onderstam met sterkere wortels kan bijv. meer groeikracht en een betere balans van wortel/spruit of resistenties leveren. Hij gaf ieder het advies wakker en alert te blijven. Kennis en Discipline zijn voor hem daarbij de sleutelwoorden.

Job Bossers, vestigde met een aantal probleemstellingen betreffende wortelproblematiek de aandacht op het belang van beheerste wortelgroei. Job bekeek de situatie vooral vanuit het oogpunt van een werktuigbouwkundige. Hij liet tijdens zijn presentatie enkele teeltsystemen zien.

Na de presentaties werd er onder leiding van Nieves Garcia een discussie gestart. Tijdens de discussie werden praktijk proeven aangehaald om het belang van het onafhankelijke onderstammen onderzoek te versterken. Er werd nagedacht in welke vorm deze arenasessie een vervolg zal hebben. Dit vervolg zal eind juli of begin augustus plaats vinden. De discussie werd geëindigd met de vragen: moeten we gaan onderzoeken hoe te telen met een onderstam of moeten we nog verder op zoek naar de ideale onderstam. Als conclusie kan gesteld worden dat er zeker interesse is naar kasrozen op onderstam. Er zal dus een vervolg komen.

Eerdere nieuwsberichten