Nieuws

Kennisontwikkeling speelt essentiële rol in toekomst Klimaatcellen

 

Op donderdagmiddag 11 juli 2013 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden de Arenasessie Klimaatcellen gehouden. Deze Arenasessie vond plaats bij het GreenQ Improvement Centre te Bleiswijk. Er waren 30 deelnemers aanwezig. Onder de deelnemers was een groot aantal plantenkwekers.

De voorzitter van deze sessie, Eric Poot van Wageningen UR Glastuinbouw, legde uit dat het doel van deze middag was om kennis te krijgen over de huidige stand van klimaatcellen en waar we staan op het gebied van deze ontwikkeling. Hanjo Lekkerkerk van GreenQ gaf aansluitend een korte presentatie over het doel en de successen van het project ‘Samenwerken aan Vaardigheden’.

Tom Dueck, onderzoeker bij Wageningen UR Glastuinbouw vertelde over mogelijkheden met LED-licht in klimaatcellen. Tijdens de presentatie zijn verschillen tussen effecten van blauw en rood licht uitgelegd. “Een van de grootste uitdagingen van het meerlaags telen met LED is om de juiste hoeveelheid luchtvochtigheid te creëren,” aldus Tom Dueck.

Martin Veenstra (Certhon) en Bas van Eerdt (WPS Horti Systems) hebben de tweede presentatie gegeven. Certhon en WPS Horti Systems bieden gezamenlijk klimaatcellen aan met een integrale benadering. Het geheel van disciplines zoals lichtrecepten, klimaat en intern transport zien de samenwerkende bedrijven als sleutel tot succes.

De visie van Certhon en WPS Horti Systems is dat klimaatcellen nog aan het begin van het succes staan. De innovators in de tuinbouwbranche zijn nu in de testfase, waaronder al enkele successen. . Technisch zien de bedrijven geen beperkingen, Er is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in met name de regeling van een gesloten ruimte waarin in meerdere lagen planten worden geteeld.

Certhon en WPS Horti Systems begeleiden ondernemers bij het opzetten van een business case met klimaatcellen. Belangrijk hierbij is het voordeel van klimaatcellen goed in kaart te brengen, hierbij kun je denken aan: Krijg ik een onderscheidend product, door bijvoorbeeld meer kwaliteit, langere houdbaarheid en/of meer vitamines? Kan ik efficiënter telen?

Wel zien de bedrijven nog een belangrijke rol om meer kennis te ontwikkelen, juist omdat elke situatie een andere aanpak vereist, het juiste lichtrecept speelt hierbij een essentiële rol.

Deelnemers stelden actief vragen in het tweede gedeelte van de middag. Uit deze vragen bleek dat elke situatie erg verschillend is, hetgeen het lastig maakt om de kennis die er is direct toe te passen op praktijksituaties. Er zal ook nog veel kennis moeten worden verkregen over de teelt in klimaatcellen. Zo is bijvoorbeeld nog niet bekend waarom een plant in een klimaatcel op het zuidelijk halfrond onder ‘dezelfde’ omstandigheden toch anders groeit dan op het noordelijk halfrond. De veelvuldigheid aan vragen gaf wel een grote interesse weer in het toepassen van klimaatcellen.

Voor meer informatie over telen in klimaatcellen kunt u contact opnemen met Certhon en/ of WPS Horti Systems.

Iedere week worden nieuwe weekverslagen op de website geplaatst. Deze weekverslagen zijn te raadplegen door een persoonlijk account aan te maken op www.samenwerkenaanvaardigheden.nl

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten