Nieuws

Chrysantenteelt heeft behoefte aan ontwikkeling van lichtkennis

Op donderdagmiddag 18 juli 2013 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden de Arenasessie Laat 1000 bloemen bloeien gehouden. Deze Arenasessie vond plaats bij het GreenQ Improvement Centre te Bleiswijk. Er waren 25 deelnemers aanwezig. Dit waren chrysantentelers, onderzoekers, vertegenwoordigers van vermeerderingsbedrijven en toeleveranciers.

De voorzitter van deze sessie, Rene Corsten van DLV Plant, legde uit dat het doel van deze middag was om de mogelijkheden te verkennen om de teelt te intensiveren door bijvoorbeeld integratie van meerlagenteelt. Hij riep de aanwezigen op om de toekomst van de teelt van verschillende kanten te bekijken en in mogelijkheden te denken i.p.v. in onmogelijkheden.

De presentatie van deze middag werd verzorgd door Tycho Vermeulen van Wageningen UR Glastuinbouw. Volgens Tycho is er in iedere teeltfase winst te boeken. Zijn aanvankelijke ambitie om 1000 stuks per m² per jaar te gaan oogsten bleek toch iets te ambitieus. Een productieverhoging van  de huidige 265 per m² naar 450 tot 525 per m² in de toekomst lijkt wel haalbaar. Daarbij denkt hij dan om de beworteling in klimaatcellen te laten plaatsvinden. In de lange- en kortedagfase is volgens Tycho nog veel winst te boeken door op substraat te gaan telen onder diffuus glas met toepassing van de kennis uit Het Nieuwe Telen (HNT).

Hierna waren er twee vertegenwoordigers van vermeerderingsbedrijven (Dekker Chrysanten en Royal van Zanten) die een reflectie gaven op de ideeën van Tycho. Hieruit kwam naar voren dat door de korte teelttijd van bewortelen de totale winst die in die fase te halen is tegenvalt t.o.v. de winst die in de andere 3 teeltfasen te verkrijgen is. Als teler gaf Leo Middelburg een reflectie op het voorstel van Tycho. Hij benadrukte dat het belangrijk is om als teeltgroep vóór de data klaar te zijn van de milieueisen. Verder vindt hij het belangrijk om via onderzoek kennis te ontwikkelen waardoor de teelt beter te sturen is.

In de discussie kwam naar voren dat het denken in 4 teeltfasen kan helpen bij het formuleren van onderzoek wensen. Dat er nog veel ontbrekende kennis is t.a.v. licht(kleuren) werd gaandeweg de discussie steeds helderder.

In een rondje gaf Rene ieder de gelegenheid om te reageren op de vraag naar waar de prioriteiten voor de chrysantenteelt liggen. Kennisontwikkeling rond licht en het opstellen van business cases kwamen hierbij als belangrijkste items naar voren.

Eerdere nieuwsberichten