Nieuws

Onderstammenonderzoek in Roos interessant, maar wellicht nog iets te vroeg!

 

Op vrijdagmiddag 19 juli 2013 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden de Verdiepingsarenasessie “Rozen en onderstammen” gehouden. Deze sessie vond plaats bij Kordes Roses in De Kwakel en was een vervolg op de Arenasessie die 3 weken eerder bij het GreenQ Improvement Centre in Bleiswijk had plaats gevonden. Er waren 13 deelnemers aanwezig. Onder de deelnemers waren telers, veredelaars/vermeerderaars en onderzoekers.

Johan Berkt van Kordes Roses gaf een rondleiding over het bedrijf. Naast het bekijken van de nieuwe rassen werd vooral stil gestaan bij de proeven met de Pro-onderstammen die hier al sinds 3,5 jaar liggen. Johan lichtte de tellingen toe die zij gedurende 3,5 jaar gedaan hebben. Daaruit blijkt dat er vanaf het begin tot en met nu met meerdere onderstammen een meerproductie in kilogram per m² t.o.v. stek wordt gerealiseerd van tussen de 10% en 20%. Van de 11 beproefde onderstammen zijn er 8 die in kilogramproductie per m² beter scoren dan eigen wortel. Slechts 3 onderstammen scoren lager, waaronder Natal Briar. Natal Briar geeft wel iets langere rozen dan stek. Per onderstam kan een keuze gemaakt worden voor langere stelen of voor dikkere stelen. De hoogte en doorsnee van de bloemknoppen is in de metingen van deze proef niet meegenomen.

In de discussie kwam naar voren dat ook bij de praktijkproeven dezelfde tendens aanwezig is: De onderstammen geven een snelle start en een regelmatige hogere kilogramproductie van 10 tot 15%. In de praktijkproeven valt de regelmaat in productie en de snelle balans in groei als positieve punten op. Het gewas komt niet op snee, waardoor waarschijnlijk een deel van de productiewinst is te verklaren. Negatieve punten in de praktijkproeven zijn de knopgrootte (hoewel deze niet structureel gemeten is) en de geconstateerde groeistagnatie onder extreme omstandigheden. De inschatting is dat deze negatieve punten kunnen worden tegengegaan als er gericht op de onderstam kan worden gestuurd. Verder is de extreme wortelgroei een punt van aandacht bij de aanleg voor een goed blijvend functionerend systeem

In de einddiscussie bleek er de meeste behoefte aan onderzoek te zijn naar het effect van de onderstam op de kwaliteit van het te oogsten product (knop grootte, knop vorm, steeldikte). De wortelgroei dient onder controle te zijn en men is nieuwsgierig naar een verklaring waarom met onderstam het beter groeit dan met eigen wortel. Ook zou er onderzoek gedaan moeten worden naar specifieke sturingsmogelijkheden wat voeding en klimaat betreft.

De aanwezigen zien op korte termijn weinig mogelijkheden om onderzoek en proeven gefinancierd te krijgen vanuit de private sector. Wanneer er aanleiding is om onderzoek naar de onderstammen te starten zullen de partners in Samenwerken aan Vaardigheden bereid zijn hier een bijdrage in te blijven leveren.

Eerdere nieuwsberichten