Nieuws

Open middag recirculatieproef Amaryllis 2 oktober

Woensdag 2 oktober is van 14.00 tot 17.00 uur een inloop middag bij de recirculatieproef Amaryllis bij GreenQ Improvement Centre, Violierenweg 3 in Bleiswijk. Telers kunnen deze middag vrij binnen lopen om zelf de stand van het gewas te beoordelen bij de drie verschillende behandelingen in de proef:

  1. Hergebruik van drainwater na behandeling met UV-ontsmetting
  2. Hergebruik van drainwater met waterstofperoxide én UV-ontsmetting
  3. Controlebehandeling zonder hergebruik van drainwater

Deze behandelingen worden zowel op kleikorrels als op perliet uitgevoerd, bij twee cultivars: ‘Red Lion’ en ‘Mont Blanc’. De substraten zijn afkomstig uit de vorige amaryllisproef en zijn gestoomd voor het planten. De bollen uit de vorige proef zijn gezoold, gekookt en begin maart opnieuw geplant.Na de technische aanpassingen van het watergeefsysteem zijn vanaf mei de recirculatiebehandelingen gestart. De bodem wordt nu gekoeld om tegen de kerst te kunnen oogsten en de effecten van de recirculatiebehandelingen op productie en kwaliteit te meten.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij het GreenQ Improvement Centre in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw, Groen Agro Control, LTO Groeiservice, teeltadviseur Jan Overkleeft en de landelijke commissie/BCO Amaryllis. Het huidige onderzoek loopt tot en met februari 2014 en wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, ministerie van Economische Zaken en een bijdrage uit Samenwerken aan Vaardigheden en gesponsord door amaryllistelers en leveranciers.

Eerdere nieuwsberichten