Nieuws

Potplantentelers krijgen meer grip op licht

Diffuus licht en het monitoren van de fotosynthese zijn onderwerpen die potplantentelers bezig houden. Steeds meer telers durven meer natuurlijk licht in de kas toe te laten. Dit bleek tijdens de Arenasessie ‘Grip op licht’ die afgelopen dinsdag 1 oktober bij GreenQ Improvement Centre. De bijeenkomst vond plaats in het kader van ‘Samenwerken aan Vaardigheden’. Zo’n dertig telers waren aanwezig.

Sander Pot van Plant Dynamics gaf een toelichting op het verband tussen fotosynthese en licht, in relatie tot het moment op de dag en de klimaatfactoren vocht, temperatuur en CO2. Bij een laag lichtniveau gaat de regel ‘1% meer licht geeft 1% meer fotosynthese’ op. Bij hogere lichtniveaus zijn er vaak beperkende factoren waardoor extra licht niet leidt tot evenredig veel meer fotosynthese. Pot benadrukte dat daarbij dat het van belang is om te weten welke fotosynthesesysteem de plant heeft C3, C4 of CAM. Een  beperkende factor die vaak optreedt, is dat de huidmondjes onvoldoende open staan om genoeg CO2 op te kunnen nemen.

In het onderzoek van Plant Dynamics is gebleken dat planten een dagritme hebben, in de vroege ochtend en in de namiddag zijn bijvoorbeeld bepaalde Bromelia-soorten minder efficiënt met de fotosynthese. Aan de hand van metingen bij een groot aantal gewassen heeft Plant Dynamics een belichtingsprotocol opgesteld om meer rendement uit de belichting te kunnen realiseren.

Meer licht

Filip van Noort heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan in het kader van het project ‘Grip op Licht’. Dit onderzoek werd gefinancierd door Kas als Energiebron en draaide om energiebesparing door meer natuurlijk licht in de kas toe te laten. In de proeven bleek dat bij een hogere RV planten meer licht kunnen verdragen en er bij pot-anthurium daardoor een teeltversnelling van meer dan 25% mogelijk is. Van Noort wees er wel op dat de plantopbouw behoorlijk kan veranderen als er meer licht is in de kas. Het is dan zaak om de plantdichtheid aan te passen. Ook gaf hij aan om rekening te houden met (on)verwachte effecten van diffuus licht.

DaglichtKas

Na de twee inleidingen werd een bezoek gebracht aan de DaglichtKas in het IDC Energie bij Wageningen UR Glastuinbouw. In deze innovatieve kas wordt het zonlicht via Fresnel-lenzen in het zuiddek afgebogen. Hierdoor kan het directe licht zonlicht in een smalle streep worden omgezet in warmte en/of elektriciteit. Daarmee wordt het overschot aan zonlicht wat in de potplantenteelt normaal gesproken via schermen wordt weggegooid in de DaglichtKas in een nuttige energievorm.  In deze kas hebben afgelopen zomer potplanten onder diffuse lichtomstandigheden gegroeid.

Diffuse coatings

In de discussie werd uitgebreid stil gestaan bij de mogelijkheden van diffuus licht in de potplantenteelt. Verschillende aanwezigen hebben afgelopen jaar geëxperimenteerd met een diffuse coating. Zij meldden dat de gewassen daardoor zwaarder worden. Sander Pot zei dat hij gelooft in het diffuus maken van licht mits de RV voldoende hoog gehouden kan worden. Verneveling lijkt daarvoor een goede oplossing. Antwoord op de vraag of de extra investering in diffuus glas, een diffuus scherm of diffuse coating, eventueel aangevuld met verneveling, zich ook terugverdiend door een hogere prijs, bleef nog onbeantwoord.

Een tweede onderwerp in de discussie betrof het monitoren van de fotosynthese. Volgens Sander Pot biedt het monitoren van fotosynthese verdere mogelijkheden om de lichtbenutting te optimaliseren. Op dit moment is het alleen mogelijk om een puntmeting op het blad te doen. De wens is om fotosynthese van het gewas in zijn geheel te kunnen bepalen. Vooralsnog is daarvoor geen praktijkrijpe techniek beschikbaar.

De middag werd georganiseerd in het kader van Samenwerken aan Vaardigheden. Dit is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Gedurende vijf jaar wordt het project medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland.

Eerdere nieuwsberichten