Nieuws

Het was niet optimaal, wel leerzaam

Bron: Energiek2020.nu

De tomatenteelt voor het project Optimalisaties bij het Nieuwe Telen bij GreenQ Improvement Centre is afgelopen. Vorige week maandag hebben we met de participanten in het project de uitkomsten besproken.

Tijdens deze bespreking hebben we het gehad over de kwaliteit van het plantmateriaal, de teeltduur, de verhouding tussen lichtsom en etmaaltemperatuur, de watergeefstrategie, de concentratie in de kas en de hoeveelheid gedoseerde CO2,  het schermgebruik, de stengeldichtheid etc. Kortom alle aspecten die bij een teelt aan de orde moeten komen.

Combinatie van behandelingen

In het project werden in drie afdelingen bij GreenQ verschillende behandelingen gecombineerd. Het lastige daarbij is dat je een effect niet aan één behandeling kunt toeschrijven. Maar dat is ook wat de teler op zijn eigen bedrijf ervaart. Groei en productie zijn pas optimaal als alle factoren gunstig zijn. De uitdaging is om het optimum te vinden voor alle factoren tezamen.

De afdeling met Natugro van Koppert had de hoogste productie, maar het verschil met de twee andere afdelingen was gering. Bij de afdeling waarin werd gestuurd volgens de Priva TopCrop-regeling zijn storingen voorgekomen en is bewust gestuurd naar een extreem. Beide zaken hebben gevolgen voor de productie.

Het gebruik van een diffuus schermdoek (Harmony) bij veel instraling (>650 W/m²) zou naar verwachting een klein effect op de productie hebben. Dit kleine effect (een verlies van 2 kg/m² in de zomer) trad op. Maar was dit echt de oorzaak? Het lijkt wel de meest logisch verklaring.

Leerzaam project

Onderzoek en de evaluatie van de resultaten daarvan, doen we om te leren. Terugkijkend op deze proef, denk ik dat we ons tijdens de uitvoering vooral hebben bezig gehouden met de vraag hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de nieuwe elementen, die de participanten aan de proef hebben toegevoegd. De elementen uit Het Nieuwe Telen: intensief schermdoeken gebruiken in combinatie met minimale ontvochtiging en een energiezuinige stookstrategie (laat de zon het meeste werk verrichten) zijn daarbij op de achtergrond geraakt. Dat leidde tot in verhouding een hoger energiegebruik.

Tijdens de evaluatie gaven alle participanten en de telers aan dat het project wel degelijk leerzaam was. Juist ook door de interactie van alle betrokken partijen. De volgende stap is dat de toeleveranciers alles wat er is geleerd, gaan verwerken in hun toepassingen en dat ik de kennis en ervaring die zijn opgedaan in een rapport zal samenvatten. Zo kunnen ook de lezers van dit weblog hiervan kennis nemen. Hopelijk zullen zij dan ook zeggen: “Het was niet optimaal wat ze hebben gedaan in deze proef, maar ook voor mij is het zeer leerzaam om er kennis van te nemen.”

Eerdere nieuwsberichten