Nieuws

Nederland Wereldkampioen Tuinbouwkennis Door Samenwerken en Vaardigheden


Helaas is aanmelden via de website niet meer mogelijk. Indien u zich nog wilt aanmelden kunt u contact opnemen met +31 (0)10 522 1771

Samenwerken én Vaardigheden hebben bewezen ervoor te zorgen dat Nederland Wereldkampioen in de tuinbouw is. Het project Samenwerken aan Vaardigheden (SaV) heeft hier de afgelopen 5 jaar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het project loopt dit jaar ten einde en daarom wordt er op 20 maart 2014 een feestelijke bijeenkomst gehouden. De partners in het project: GreenQ, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, TNO en Certhon nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn.

Er wordt teruggekeken op de behaalde resultaten en er wordt vooruit gekeken naar de voortzetting van deze resultaten in het project Innovatie- en Demonstratiecentra Duurzame Greenports (IDC’s).

De Provincie Zuid Holland is een belangrijke partij voor de Greenport en medefinancier van de projecten. We zijn daarom verheugd dat de nieuwe Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, aanwezig is, samen met de burgemeester van de gemeente Lansingerland, Coos Rijsdijk.

De heer Smit maakt ook de naam van het kenniscentrum voor teelttechniek bekend, waarbinnen de samenwerking tussen Wageningen UR Glastuinbouw, GreenQ en DLV Plant verder gestalte krijgt.

De dag bestaat uit een ochtend- en middag gedeelte.

Programma 20 maart 2014:

10.30 - 11.00 uur         Inloop ochtendprogramma en ontvangst met koffie
11.00 - 12.00 uur         Terugblik en resultaten van 5 jaar “Samenwerken aan Vaardigheden”
          - Waarom is het project opgestart? (Aad van den Berg)
          - Wat zijn de behaalde resultaten? (Eric Poot)
          - Hoe hebben telers de deelname ervaren? (bedrijven)
          - Wat is het vervolg? (Sjaak Bakker)
12.00 - 13.00 uur         Lunch en inloop voor middagprogramma
13.00 - 13.30 uur         Project Duurzame Greenports met IDC’s
          - Toelichting project  (Sjaak Bakker)
          - Bekend maken naam kenniscentrum teelttechniek (Jaap Smit)
13.30 – 13.45 uur         Toelichting middagprogramma en Arenasessies (Eric Poot
13.45 - 15.30  uur         Parallelle Arenasessies
          - Robotica: Hoe gaat mij dit (als teler) helpen?
          - Modelmatig telen: Hoe helpt dit mij bij optimalisatie?
          - Teeltsystemen: Wat kan ik in mijn teelt toepassen?
15.30 - 17.00 uur         Rondje ”tuinen“: Bezoeken SaV-projecten en IDC’s
17.00 - 18.00 uur         Netwerkborrel met hapjes en muziek
Eerdere nieuwsberichten