Nieuws

Feestelijke Bijeenkomst Samenwerken aan Vaardigheden

Donderdag 20 maart vond, in het Horti Science Parc te Bleiswijk, de feestelijke bijeenkomst plaats van het project Samenwerken aan Vaardigheden(SaV) Dit 5 jaar durende project heeft bewezen dat Nederland Wereldkampioen in de tuinbouw is.

In de ochtend werd teruggekeken op de behaalde resultaten en successen in de afgelopen 5 jaar en vertelde de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, over het belang van goede samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het project Samenwerken aan Vaardigheden is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid Holland, maar ook door cofinanciering van de partners in het project, de publieke sector en private bijdragen van diverse toeleveranciers in de glastuinbouw.

Middels ongeveer 50 Arenasessies en 24 praktijkproeven is veel nieuwe kennis opgedaan op het gebied van o.a. energie besparing, Het Nieuwe Telen, diffuus licht, CO2 efficiëntie en opbrengstverhoging. Ook de inzet en het enthousiasme van de telers in de diverse week-en maandgroepen (BLG’s/BCO’s) hebben bijgedragen, en dragen nog bij, aan het succes en de behaalde resultaten.

Foto: Rondleiding met de Commissaris van de Koning en burgemeester Lansingerland

Na de lunch ging men in op het voortzetten van de behaalde resultaten en kennis in het nieuwe project Innovatie & Demonstratie Centra Duurzame Greenports, de zogenaamde Innovatie en Demonstratie Centra (IDC). Er zijn op dit moment 6 IDC’s actief:
IDC Energie, IDC Water, IDC Smaak, IDC Robotica, IDC Bollen en Vaste Planten en IDC Digitaal Telen. De demonstratie van duurzame oplossingen voor de glastuinbouw staat centraal in de IDC’s en de IDC’s zijn vrij te bezoeken voor belangstellenden in de sector.
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen van de Europese Unie en een bijdrage van de provincie Zuid Holland.

Horti Science Parc

In het kader van internationalisering en de kracht van een samenwerkende tuinbouwsector is door Jaap Smit, Loek Hermans, Ruud Braak, Aad van den Berg en Sjaak Bakker het Horti Science Parc geopend. Om de internationale markt te bedienen is de Violierenweg in Bleiswijk uitgeroepen tot kennisstraat en kenniscentrum voor internationale teeltechniek.

Foto: Opening Horti Science Parc door Jaap Smit, Loek Hermans en Ruud Braak.

Arenasessies en rondje tuinen

Het middagprogramma bestond uit parallelle Arenasessies met de thema’s: Robotica, Modelmatig telen en Teeltsystemen, gevolgd door een rondleiding naar de lopende projecten binnen het project Samenwerken aan Vaardigheden en aan de Innovatie & Demo Centra bij GreenQ en Wageningen UR Glastuinbouw.

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel in het Horti House.

Foto: Rondleidingen lopende proeven Samenwerken aan Vaardigheden

Eerdere nieuwsberichten