Nieuws

Trips in Chrysant stelt experts nog voor veel vragen

Op donderdagmiddag 10 april 2014 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden de Arenasessie “Trips in chrysant” gehouden. Deze Arenasessie vond plaats bij GreenQ te Bleiswijk. Deze middag waren er 30 deelnemers aanwezig. De groep was een mooie mix van telers, fabrikanten en toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en vertegenwoordigers van kennis/onderzoeksinstellingen.

De voorzitter van deze sessie, René Corsten van DLV Plant, gaf in het kort weer wat de indeling en doelstelling van deze middag was. Op deze middag wordt alle kennis en praktijkervaring op een rijtje gezet en moeten kennishiaten duidelijk worden. Van daar uit moet ChrysantNL duidelijk krijgen welke onderzoeksvragen en voorstellen nodig zijn en zal er over nagedacht kunnen gaan worden hoe hier budget voor te krijgen is.

Hanjo Lekkerkerk van GreenQ gaf een korte toelichting op het project Samenwerken aan Vaardigheden (SaV). Dit vijfjarige project is er voor om kansrijke innovaties toegepast te krijgen in de praktijk. Hij gaf aan dat er de laatste jaren al diverse succesvolle projecten zijn gerealiseerd. Het minimaliseren van CO2, Het Nieuwe Telen Tomaat en Gerbera zijn gerealiseerde projecten. Het telen met LED belichting, de Algenteelt, de Perfecte Roos en Lisianthus op een alternatief teeltsysteem zijn lopende projecten.

Theo Roelofs van DLV Plant besprak de “Expertanalyse Trips en Chrysant” die vooraf aan de deelnemers was toegestuurd. Deze expertanalyse is opgesteld door 5 experts van DLV Plant in samenwerking met onderzoeker Gerben Messelink van Wageningen UR Glastuinbouw.

In een open sfeer werden kennis en ervaring uitgewisseld. De 14 kennishiaten/onderzoeksvragen die in de analyse al geformuleerd waren, werden verder aangescherpt en van prioriteit voorzien. Een beter inzicht in de levenscyclus van de trips onder de omstandigheden van chrysanten in de kas staat hierbij op nummer één. Om de tripsproblematiek in de chrysantenteelt duurzaam te kunnen oplossen vragen echter ook de andere 13 punten om een antwoord. Een vervolgsessie in een kleinere setting lijkt hiervoor noodzakelijk.

Iedere week worden nieuwe weekverslagen op de website geplaatst. Deze weekverslagen zijn te raadplegen door een persoonlijk account aan te maken op www.samenwerkenaanvaardigheden.nl

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd doorHet Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten