Nieuws

Kennishiaten geven aan dat nog veel mogelijk is in Phalaenopsisteelt

Op dinsdagmiddag 13 mei 2014 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden de Arenasessie “Phalaenopsis” gehouden. Deze Arenasessie vond plaats in het Horti House bij GreenQ te Bleiswijk. Deze middag waren er 25 deelnemers aanwezig, waarvan de meeste teler van Phalaenopsis.

De voorzitter van deze sessie, Jaap bij de Vaate van DLV Plant, heette de aanwezigen welkom.

Hierna gaf Hanjo Lekkerkerk van GreenQ een korte toelichting op het project Samenwerken aan Vaardigheden (SaV). Dit vijfjarige project is er voor om kansrijke innovaties toegepast te krijgen in de praktijk. Hij gaf aan dat er de laatste jaren al diverse succesvolle projecten zijn gerealiseerd. Het minimaliseren van CO2 en Het Nieuwe Telen Tomaat en Gerbera zijn gerealiseerde projecten. Het telen met LED, de Algenteelt, de Perfecte Roos en Lisianthus op een alternatief teeltsysteem zijn lopende projecten.

Na een kort voorstelrondje werd de mening van de aanwezigen gepeild over het lichtoptimum, de RV en het gebruik van de minimum buis. René ’t Hoen van DLV Plant sloot met zijn presentatie op deze onderwerpen aan. Hij schetste hoe in de relatief jonge teelt er een duidelijke ontwikkeling op deze drie items heeft plaatsgevonden en dat dit voortschrijdende inzicht voorlopig nog niet stopt. Uit de registratiecijfers die hij voor diverse klanten bijhoudt kan je afleiden dat bij de Phalaenopsis de klimaatfactoren zoals licht, R.V. en CO2 met elkaar in balans moeten zijn. Hier liggen nieuwe uitdagingen om te onderzoeken.

Voorafgaande aan de discussie werden 3 pitches gehouden. Lisanne Zwetsloot van Nivola gaf aan dat met de nivolatoren een beter kasklimaat is te realiseren en Paul van Gilst van Madenkro gaf aan welke mogelijkheden er zijn met ReduFuse om het klimaat in de zomer te verbeteren. Als laatste gaf René ’t Hoen een pitch over de malaat voorraad in relatie tot de lichtsom. Uit deze pitch kwam naar voren dat het onder bepaalde omstandigheden interessant kan zijn om in de ochtend (als voldoende CO2 uit malaat beschikbaar is) het lichtnivo te verhogen en aan het einde van de dag de lichthoeveelheid juist te verlagen.

In de discussie werd benadrukt dat er nog te veel onbekende factoren zijn om een blauwdruk voor de teelt te maken. Er kwam duidelijk naar voren dat de ongelijkheid van de vochtigheid van het substraat een remmende factor vormt op de groei van het gewas. Eigenlijk zou men graag meer water geven, maar een te vochtig substraat geeft te veel uitval en problemen door de potworm.
Op de stelling van René dat een vochtiger klimaat een betere groei geeft kwam nagenoeg geen tegenspraak vanuit de zaal.
Uit een inventarisatierondje bleek dat er bij de kwekers vooral behoefte is aan meer kennis en onderzoek naar de bestrijding van de potworm en de werking van de malaatpool in relatie tot de diverse klimaatfactoren.

Bij deze Arenasessie was evenals bij eerdere sessies de eindconclusie dat er nog veel onbekend is over de optimale groei in de diverse teeltstadia en dat gezamenlijk onderzoek hard nodig is.

Iedere week worden nieuwe weekverslagen op de website geplaatst. Deze weekverslagen zijn te raadplegen door een persoonlijk account aan te maken op www.samenwerkenaanvaardigheden.nl

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd doorHet Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten