Nieuws

Integrale systeemaanpak nodig in Aardbeienteelt

Op donderdagavond 22 mei 2014 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden de Arenasessie “Aardbei” gehouden. Deze Arenasessie vond plaats in het Horti House bij GreenQ te Bleiswijk. Deze avond waren er 20 deelnemers aanwezig, waarvan de meeste aardbeien adviseur of toeleverancier waren.

De voorzitter, Sven Clemens van DLV Plant, heette de aanwezigen welkom, deed een voorstelrondje en gaf een toelichting over de strategische samenwerking tussen GreenQ en DLV Plant. Het doel van deze bijeenkomst was het betrekken van de Aardbeiensector bij innovaties en het verkennen van de mogelijkheden om een gezonder gewas te telen, waardoor minder chemische middelen behoeve te worden toegepast.

Hierna gaf Hanjo Lekkerkerk van GreenQ een korte toelichting op het project Samenwerken aan Vaardigheden (SaV). Dit vijfjarige project is er voor om kansrijke innovaties toegepast te krijgen in de praktijk. Hij gaf aan dat er de laatste jaren al diverse succesvolle projecten zijn gerealiseerd. Het minimaliseren van CO2, Het Nieuwe Telen Tomaat en Gerbera zijn gerealiseerde projecten. Het telen met LED, de Algenteelt, de Perfecte Roos en Lisianthus op een alternatief gronddoek teeltsysteem zijn lopende projecten.

Jantineke Hofland-Zijlstra van Wageningen UR Glastuinbouw gaf een presentatie over de ontwikkelingen in het onderzoek met betrekking tot de gewasbescherming. Waar er in het verleden snel naar chemische middelen werd gegrepen, wordt er tegenwoordig steeds meer gekeken naar een integrale aanpak. Allereerst moet er worden gezorgd voor een gezond en goed groeiend gewas met

een goed teeltklimaat. Als er dan toch een ziekte of plaag optreedt wordt er zoveel mogelijk biologisch ingegrepen en tenslotte eventueel chemische bestrijding geïntegreerd. Vanuit het onderzoek worden goede resultaten gerealiseerd met een systeemaanpak via een integratieplan. Hierbij blijkt geïnduceerde resistentie een belangrijk hulpmiddel te zijn.

Vervolgens lichtte Ed Moerman van Koppert BV het Natugro concept toe. Ed vergeleek het bio-systeem rondom de wortels met een groot muziekorkest waarbij iedere speler moet worden gerespecteerd. Hieruit bleek dat ook Koppert met het Natugro concept uit gaat van een integrale systeemaanpak. Bij weinig licht en slechte weersomstandigheden is het extra belangrijk om goede stoffen toe te voegen zoals biostimulanten. Een biostimulant is een katalysator van positieve processen.

Hierna werd de Aardbeienproef bij het Improvement Centre van GreenQ-DLV Plant bezocht. Klaas Walraven die vanuit DLV Plant deze proef begeleid, gaf een korte toelichting samen met Bram Klapwijk van Koppert BV.

Na de pauze gaf Hanjo Lekkerkerk een korte rondleiding in de 2 Arenaruimten in het Horti House. In deze 2 ruimten zijn t/m augustus zaken te zien die de Plantvitaliteit bevorderen. Deze tentoonstelling is onderverdeeld in de 3 sub thema’s water/substraat, klimaat en plantversterkers/bladmeststoffen.

De discussie werd gehouden aan de hand van 3 stellingen die Sven Clemens had opgesteld.
Ervaringen werden uitgewisseld over de producten “Vacciplant”, “Loker” en “Karma” ter onderdrukking van meeldauw.

Tijdens de discussie bleek dat er wel verschillende substraten worden vergeleken, maar dat er nog nooit goed naar de substraatdragers is gekeken. Als voorbeeld hierbij werd het gronddoeksysteem genoemd, zoals dat nu op het Improvement Centre voor Lisianthus wordt beproefd.
Naar aanleiding van de laatste stelling werd opgemerkt dat het belangrijk is om te groeien van een situatie van “onbewust bekwaam” naar “bewust bekwaam”.

Bij deze Arenasessie was evenals bij andere gewassen de eindconclusie dat er nog veel onbekend is over de optimale groei en dat gezamenlijk onderzoek hard nodig is.

Iedere week worden nieuwe weekverslagen op de website geplaatst. Deze weekverslagen zijn te raadplegen door een persoonlijk account aan te maken op www.samenwerkenaanvaardigheden.nl.

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd doorHet Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten