Nieuws

Arenasessie Ion specifiek voeding meten

Dit keer stond het Ion specifiek meten van de bemestingselementen centraal. Vooral groenten - en (pot)orchideetelers waren aanwezig.

Theo Gieling van Wageningen UR gaf een terugblik over wat er allemaal al gedaan is om een sensor te ontwikkelen die de voedingsionen apart kan meten. In 1981 is hiermee begonnen. De doelstelling is om een continumeting te realiseren waarop geregeld kan worden. In 2010 is er een stap voorwaarts gezet, doordat er toen op de Horti Fair 2 “praktijk rijpe” sensoren gepresenteerd werden: De Glean Grow en de Capilix.

Deze 2 sensoren werden toegelicht door Dr. Roy O’Mahony en Geerten van der Lugt. Bij de standjes kon dieper op de materie worden ingegaan.

In de laatste presentatie van deze middag gaf Chris Blok van Wageningen UR Glastuinbouw aan wat je met de meetwaarden in de praktijk kunt, m.a.w. welke meerwaarde hebben deze metingen.

Vanuit Priva heeft Peter Kamp samen met Véronique Couenberg op deze middag een quick scan gedaan om te testen hoe belangrijk de aanwezigen het specifiek meten van de verschillende hoofd- en spoorelementen vinden. Na de pauze vormde de uitslag hiervan de inleiding tot de discussie. Deze werd geleid door Margreet Schoenmakers van LTO-Groeiservice. Hier kwam uit naar voren dat er in de groenteteelt vaker wordt gemeten en dat daar ook een toename te zien is van het aantal gewasmonsters. Ook de retail neemt in de groenteteelt steeds vaker een monster van de vruchten.

Als eindconclusie kwam er naar voren dat er nog veel te leren valt en dat het wenselijk is dat de 2 meters meer in de praktijk getest gaan worden, in combinatie met een demonstratie- en praktijkproef. Diverse telers zijn bereid om deze proven te begeleiden in een begeleidende leergroep.

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten