Nieuws

Arenasessie Diffuus licht

 

 
Diffuus licht door glas, scherm of coating?

Op 10 november 2011 was er bij WageningenUR-Glastuinbouw te Bleiswijk een Arenasessie over het onderwerp Diffuus licht. Deze Arenasessie werd georganiseerd door Samenwerken aan Vaardigheden.

De opkomst voor deze middag was groot. Dit geeft aan dat het onderwerp erg actueel is.

Tijdens de Arenasessie is Diffuus licht van verschillende kanten beschenen.

Gert Jan Swinkels (onderzoeker Wageningen UR Glastuinbouw) wees de aanwezigen erop dat voor een goed vergelijk van diverse glassoorten een loodrechte meting niet voldoet. Om de transmissies eerlijk met elkaar te kunnen vergelijken is een hemisferische meting noodzakelijk. Tevens gaf hij aan dat er nog geen goede norm is voor het meten van Haze.

Jan Ruigrok van TNO gaf in zijn presentatie aan wat de consequenties zijn voor de kasconstructie als er gekozen wordt voor diffuus glas. Bepalend voor elk type glas is de afwerking van de randen. Als er aan de randen van de ruiten  zich oneffenheden of kleine scheurtjes bevinden, zal het glas eerder breken.

Hierna kwam Jan Janse (onderzoeker Wageningen UR Glastuinbouw) aan het woord. Hij deed verslag van de tomatenproef onder diffuus licht die het afgelopen jaar in Bleiswijk heeft gestaan. Ook in deze proef kwam tevoorschijn dat het diffuus maken van licht een positief effect heeft. De kas met de coating had een meeropbrengst van 4% en waar het dek was bedekt met diffuus glas was de meeropbrengst ongeveer 8%. Bij de coating (Redufuse) moet opgemerkt worden dat deze in het begin te dicht is aangebracht en na 3 weken is vervangen door een grotere verdunning.

Voordat de pauze begon hebben teler Frank de Koning en onderzoeker HendrikJan van Tellingen (betrokken bij de teelt van teler Pieter van Gog) ervaringen uit de praktijk gedeeld. Deze waren qua productie positief in de zomer en wat minder positief in de winter. Het klimaat in de kas was duidelijk anders dan in een kas met standaard glas. Het voelde killer aan (vooral in de ochtend). Tijdens warme dagen was het in de kas met diffuus glas beduidend aangenamer.  Er werd gepleit om ook de warmtedoorlaat van het glas te meten en dat naast Haze en transmissie te meten en als glaseigenschap te beoordelen.

Vlak voor de pauze waren er 5 pitches van bedrijven: Luciën Knetemann van Glasimport, Yves Milonas van van Looveren, Barry Zuidgeest van Mardenko, Paul Arkesteijn van Ludvig Svenson en Tamara van Camp van Bonar vertelden hun visie over de ontwikkelingen van diffuus licht. Na de pauze hield Pepijn Smit van LEI zijn presentatie over de perspectieven van verdekken van kassen. Voor dit onderzoek worden er gesprekken gevoerd met drie betrokken partijen: glastuinbouwbedrijven, technische dienstverleners en leveranciers en financiële dienstverleners.

Dit onderzoek wordt rond de jaarwisseling afgerond.

Tijdens de forumdiscussie werden er veel vragen gesteld.  Voor het meten van transmissie van het glas is de hemisferische meting de enig juiste. Voor de kwekers blijft het belangrijk om te zien of de extra investering (glas of schermdoek of coating) rond is te rekenen. Voor de toeleveranciers en onderzoeksinstellingen blijven hierdoor nog genoeg uitdagingen liggen, zoals bijvoorbeeld de vraag wat het effect van diffuus licht is op verschillende gewassen in de groenten - en sierteelt.

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten