Nieuws

Arenasessie Waarde van Tomaat

 

 

 

 


Waarde van de Tomaat

Op 27 oktober is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden weer een arenasessie gehouden. Deze heeft plaats gevonden bij GreenQ Improvement Centre. Deze keer stond de bijeenkomst in het teken van de waarde van de Tomaat.

De deelnemers bestonden uit telers, vertegenwoordigers van telersverenigingen en veredelaars. De vertegenwoordigers van transport en retail lieten het jammer genoeg afweten. Desondanks is het een geslaagde en zinvolle arena geweest, waarvan alle aanwezigen aangaven een vervolg via een verdiepingssessie zinvol te vinden. Deze sessie zal gefocust zijn op het verwachtingspatroon van consumenten over tomaten, en hoe hier mogelijk vanuit de productie beter en herkenbaarder op aan te sluiten.

Peter Klapwijk van GreenQ opende de bijeenkomst en stond kort stil bij de aanleiding, maar vooral bij de doelstelling, namelijk om als gehele keten een stap voorwaarts te maken. Daarna gaf Hanjo Lekkerkerk als consultant van Samenwerken aan Vaardigheden, werkzaam bij GreenQ Improvement Centre een korte toelichting op het SaV-project. Na een voorstelronde werden de eerste 2 presentaties verzorgt door Olaf van Kooten. Olaf is als professor bij de Wageningen Universiteit bezig met duurzame verbindingen in de keten en vervult 3 dagen per week het lectoraat op dit vakgebied bij Hogeschool INHolland in Delft. Hij vertelde dat er via teeltstrategie wel degelijk invloed is uit te oefenen op de smaak en kwaliteit van de Tomaat. Volgens zijn stelling kunnen de Nederlandse telers weer de voorkeursleveranciers van de Europese supers worden, nl. als zij jaarrond goed smakende tomaten van hoge kwaliteit produceren. In zijn 2e lezing kwam naar voren dat zowel de telers als de retailers winst kunnen behalen, wanneer zij samen zaken oppakken. Zo is uit marktonderzoek gebleken dat er extra winst te behalen is voor beide partijen wanneer de telers de derving betalen die ontstaat door weggooi van te oud geworden tomaten.

Henk van Dongen verzorgde de volgende presentatie. Als directeur van freshretail houdt hij zich bezig met marketing en conceptontwikkeling van versproducten. Zijn interactieve presentatie sloot hij af met de vraag of we morgen willen investeren in communicatie en marketing of dat we morgen alles bij het oude blijven houden. Alleen met de eerste keuze zijn stappen voorwaarts te maken.

Er zijn op het gebied van marketing, communicatie en teelt nog duidelijk stappen te maken in het creeëren van een betere “Waarde van Tomaat”

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten