Nieuws

Arenasessie Toekomst Chrysant

 

 

 

 

Innoveren voorwaarde voor overleving / Stuurbaar systeem levert 20% meer groei op 

Op donderdag 24 november vond er een arenasessie plaats over Chrysanten. Met de 25 aanwezigen is gekeken hoe er in de jaarrondchrysantenteelt een stap voorwaarts te maken is.

Tycho Vermeulen van Wageningen UR-Glastuinbouw gaf aan dat hij in de laatste proeven een productieverhoging van minimaal 20 % weet te realiseren door los van de ondergrond te telen. Volgens hem moet dit op de langere termijn in de praktijk zeker haalbaar zijn. Dit biedt perspectieven voor het investeren in een dergelijk systeem.

René Corsten van DLV-plant vond het verhelderend om een keer vanuit de dagelijkse praktijk naar de toekomst te kijken. Op korte termijn is er wat ruimte door meer gericht voor de verschillende markten te telen. Hij constateerde dat 70 % van de productie voor een markt van 15 % (=Russische markt) geproduceerd wordt. In de komende jaren is er verder nog wat winst te behalen door verbetering van de teeltgrond door bijvoorbeeld theecompost door de grond te mengen. Op termijn zal vooral gedacht moeten worden aan telen los van de ondergrond, diffuus licht, LED-belichting, Het Nieuwe Telen en veredeling van snellere rassen.

Vervolgens brachten 3 telers hun visie naar voren. David van Tuyl denkt dat er met de huidige teeltwijze nog winst te behalen is door de optimalisatie van de grondteelt, direct stekken en LED-licht technologie. Leo Middelburg ziet vooral mogelijkheden door LED-licht technologie: Bloei-inductie bij Chrysant onder lange dag. Dit vraagt echter nog wel verder onderzoek. Peter Smit ziet vooral toekomst wanneer los van de ondergrond geteeld gaat worden. De 3 redenen zijn voor hem: emissie-eisen, betere sturing en hogere opbrengst. Volgens hem is er over 2 jaar een technisch goed systeem en over 5 jaar een systeem met gerobotiseerde verwerking.

In de hier opvolgende discussie werd duidelijk dat de teelt alleen toekomstperspectief heeft wanneer er innovatief gedacht wordt. De huidige proeven zien er qua groeiverbetering zo goed uit dat er langzamerhand weer vertrouwen is dat er tussen nu en 10 jaar een robuust teeltsysteem ontwikkeld wordt, waarbij de chrysanten los van de ondergrond geteeld zullen worden. Hierdoor zal ook Het Nieuwe Telen meer in het vizier komen, waardoor het CO2-verbruik kan worden geoptimaliseerd. Er zal nog wel veel kennis moeten worden opgedaan in de komende jaren. Ondanks de huidige crisis is daarom voortgang in het onderzoek blijvend noodzakelijk, zodat op het moment dat er weer financiële mogelijkheden zijn er bekend is waarin er geïnvesteerd moet worden.

Aan het einde van deze arenasessie zijn enkele proeven op het GreenQ Improvement Centre bezocht als ook de proeven bij de WUR-Glastuinbouw. De aanwezige telers werden zichtbaar enthousiast door wat zij zagen.

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten