Nieuws

Persbericht: Arenasessie Efficient Groeilicht

 

In de lezingen zat een opbouw van verleden  (SON-T), heden (hybride = SON-T + LED) naar toekomst. Na de pauze gingen de inleiders Marco Brok (Hortilux Schréder), Tom Dueck (Wageningen UR Glastuinbouw), Koos de Wit (Philips) en Sander Hogewoning (PlantLighting) met elkaar en de aanwezigen in discussie. Uit deze interactieve brainstorming onder leiding van Peter Klapwijk (GreenQ) kwam naar voren dat er nog veel uitdagingen zijn voor onderzoek en telers bij het slim inzetten van de verschillende lichtbronnen in de glastuinbouw. Iedereen was het eens over het feit dat de SON-T lamp voorlopig zijn dienst zal blijven bewijzen bij de ondersteuning van het zonlicht bij de groei van tuinbouwgewassen. De LED bewijst hierbij een goede ondersteuning, met name in de toepassing van tussenbelichting. Een verdere doorontwikkeling van de LED in verhoging van efficiëntie en in de toepassingsmogelijkheden is de komende jaren een uitdaging voor producenten en onderzoek. Daarnaast is een toepassing van LED met een speciale lichtkleur een mogelijkheid die steeds meer in onderzoek en proefneming zal worden genomen. Wat de rol van de Plasmalamp hierin gaat worden zal in de komende jaren moeten gaan blijken. Verder zal er steeds meer per gewas gekeken gaan worden naar de beste positionering van de lichtbron t.o.v. het gewas, zodat niet alleen in een horizontaal vlak, maar ook in het verticale vlak een betere lichtbenutting kan gaan plaatsvinden. Hierdoor behoort een jaarrond hogere LAI en een daarbij behorende hogere productie per m² waarschijnlijk tot de reële mogelijkheden. De aanwezigen zien vooral toekomstmogelijkheden voor het toedienen van specifieke lichtkleuren door LED.

Op donderdagmiddag 26 januari wordt door LTO-groeiservice een excursie gehouden over dit onderwerp bij GreenQ Improvement Centre en de Demokwekerij vanuit het programma Kas als Energiebron van het Productschap Tuinbouw. Inschrijven kan via de website van LTO-groeiservice.

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten