Nieuws

Persbericht: Bus on Tour

Bus on tour voor herhaling vatbaar!

De bustoer vanuit West Nederland naar Brabant en Limburg is een succes geworden. Op vrijdag 24 februari zijn ruim 20 personen met een VIP-bus naar Brabant en Limburg geweest. Zij hebben hier de praktijkervaringen over Het Nieuwe Telen (HNT) op het tomatenbedrijf van Vereijken en op het paprikabedrijf van Gubbels vernomen en bekeken. Deze arenasessie nieuwe stijl, waarbij er een goede samenwerking heeft plaatsgevonden tussen Greenport Campus en Samenwerken aan Vaardigheden is een succes geworden. Het geheel is gefinancierd geworden vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Op de heenreis werd een ieder bijgepraat over de stand van zaken op het gebied van HNT en kasluchtontvochtiging. Ook werd een presentatie gegeven over mogelijke innovaties van schermdoeken en hun gebruik en dat HNT in gezet kan worden als marketingtool.

Op de terugreis is met elkaar van gedachten gewisseld over datgene wat men gehoord en gezien had in de vorm van een brainstormsessie. Hierin kwam naar voren dat vooral de sierteelt mogelijkheden ziet om HNT naast kwaliteitsverbetering en energiebesparing ook in te zetten als marketingtool, maar dat dit ook voor de groenteteelt perspectieven biedt.

Eerdere nieuwsberichten