Nieuws

Persbericht: Groeimodel Phalaenopsis

Op donderdag 15 maart 2012 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden, samen met LTO Groeiservice, een Arenasessie Groeimodellen gehouden voor Phalaenopsistelers. Ruim 40 belangstellenden kwamen in Bleiswijk bij GreenQ bijeen om over dit onderwerp te discussiëren .

De voorzitter van deze sessie ,Astrid van der Helm van LTO Groeiservice, legde uit dat het doel van de middag was om een beeld te krijgen van de stand van zaken van datgene waar verschillende partijen en telers tot nu toe mee bezig zijn. Marc Grootscholten, directeur GreenQ Improvement Centre gaf aansluitend een korte presentatie over het doel van het project “Samenwerken aan Vaardigheden”.

In de eerste presentatie over groeimodellen gaf Josien van Spingelen van DLV Plant aan hoe het QMS-Phalaenopsis in elkaar zit. De volgende presentatie werd gehouden door Ad Schapendonk van Plant Dynamics. Het grootste probleem bij de teeltoptimalisatie van Phalaenopsis vormt volgens Schapendonk de complexe logistiek (3 ontwikkelingsfasen) en de simultane aanwezigheid van meerdere rassen in elke teeltfase. Wanne Kromdijk van Wageningen UR Glastuinbouw vertelde in zijn presentatie over het Qsense-project en het project PlantIT. De laatste presentatie van deze middag werd verzorgd door Fokke Buwalda van Wageningen UR Glastuinbouw. Hij stond vooral stil bij het (economische) nut dat modellen kunnen opleveren voor de telers.

Na de pauze startte Astrid van der Helm de discussie met de vragen: Waar willen we naar toe en wat is daar nog voor nodig? Naar voren kwam dat in de koelings- en afkweekfase er meer kennis moet komen over de groei en bloei van het gewas.  Ook zijn er nog kennishiaten op het gebied van de combinatie tussen de verschillende factoren. Het is zinvol als opgedane kennis wordt uitgewisseld en er meer wordt samen gewerkt, zodat het basismodel verder uitgebouwd kan worden. Eindconclusie van deze middag was dat er nog veel te leren is van elkaar en dat het zinvol is om bestaande kennis te bundelen.

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten