Nieuws

Persbericht: Arenasessie Groenteplanten opkweek

Verbetering plantkwaliteit door communicatie en innovatie

Op dinsdagmiddag 26 juni is de Arenasessie “Planten opkweek” gehouden. Deze bijeenkomst vanuit “Samenwerken aan Vaardigheden” vond plaats bij GreenQ Improvement Centre. Van de ruim 40 belangstellenden kwam het merendeel namens een plantenkwekerij. Daarnaast waren er tomatentelers en vertegenwoordigers van  veredelingsbedrijven, toeleveranciers en onderzoek.

De eerste presentatie werd gehouden door John Potters. Vanuit de werkgroep voor uniform uitgangsmateriaal is hij betrokken bij onderzoek dat inzicht probeert te krijgen in de factoren die bepalend zijn voor de aanleg van de eerste trossen bij tomaten. In zijn presentatie schetste hij de grote diversiteit in factoren die bepalend zijn voor de plaats en uniformiteit van de eerste 2 trossen. Daarmee vormde het een goede inleiding op de tweede presentatie. Deze werd gehouden door Steven Groot van Plant Research International uit Wageningen. Vanuit door hem gedaan onderzoek is naar voren gekomen dat de ontwikkeling van de eerste trossen goed te volgen is door determinatie onder de elektronenmicroscoop. De plaats en uniformiteit wordt sterk bepaald door het ras en de topmethode.


In de derde presentatie lichtte Luc Stevens toe welke mogelijkheden er lijken te zijn om de plant weerbaarder tegen ziekten te maken met het toepassen van een specifieke lichtkleur. Luc werkt ook bij Plant Research International in Wageningen en doet dit onderzoek samen met Jantineke Hofland van Wageningen UR Glastuinbouw te Bleiswijk.
De laatste presentatie bevatte de meest nieuwe informatie. John van Logchem van Crop Advance vertelde hoe zij in Brazilië hebben ontdekt dat ozon bij de opkweek van planten een flinke reductie in productiviteit kan geven in de rest van de teelt. Het is daarom belangrijk om planten ozonvrij op te kweken.

In de discussie kwam naar voren dat het belangrijk is dat kweker en teler duidelijk met elkaar communiceren.  Het tijdstip van enten kan wel eens heel bepalend zijn voor de kwaliteit van de eerste trossen. Ook zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar watergift en EC.


Over de verbetering van de productie van gewassen die zonder ozon zijn opgekweekt is in Nederland geen ervaring. Dit zal proefondervindelijk moeten worden uitgetest.  Ook bij de verbetering van plantenweerbaarheid door specifieke lichtkleuren zijn nog veel vragen niet te beantwoorden. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of het memory-effect zoals dat is waargenomen bij het ozonvrij opkweken ook van toepassing is op planten die bij een specifieke lichtkleur zijn opgekweekt.

De eindconclusie was dan ook dat er nog vele mogelijkheden en uitdagingen zijn om de teelten vanuit de opkweek te verbeteren, maar dat daarvoor eerst nog veel onderzoekswerk gedaan moet worden.

Onderstaand de presentaties van deze middag.

Eerdere nieuwsberichten