Nieuws

Diffuus scherm past goed bij Het Nieuwe Telen

 

We gaan steeds meer toe naar een benadering van het totale systeem bij Het Nieuwe Telen. De afgelopen jaren hebben we geleerd dat het energieverbruik in de kas veel te maken heeft met vocht in de kas . Zo’n 35% van het energieverbruik hangt immers samen met het sturen op RV.

Het vocht in de kas wordt bepaald door de verdamping van het gewas en deze hangt weer af van de temperatuur en de watergift. De kastemperatuur wordt voor een groot deel bepaald door de zon. In Het Nieuwe Telen is het belangrijk om ook rekening te houden met deze samenhang.

Diffuus scherm

De volgende stap in Het Nieuwe Telen is om de verdamping van het gewas te gaan sturen. Dat kan in het begin van de teelt door te monitoren hoeveel water de planten opnemen en daar de watergift op af te stemmen. In de zomer kan je met een diffuus scherm de verdamping beperken. Een diffuus scherm voorkomt dat het te warm wordt in de kas. Bovendien dringt diffuus licht dieper door in het gewas en dat komt de fotosynthese ten goede. Een bijkomend voordeel is dat onder een diffuus scherm CO2 beter wordt vastgehouden en dat je dus minder CO2 hoeft te doseren. 

De oude tuindersregel 1% lichtverlies is 1% productieverlies gaat dan ook niet altijd meer op. Als je de pieken in het klimaat kunt wegscheren met diffuus scherm, hoef je minder blad aan te houden. De plant kan dan meer energie gaan steken in de vruchten.  Een diffuus scherm lijkt daarom ook kansen te bieden in de tomatenteelt De investering in een diffuus scherm is ongeveer 5 euro per m2 en dus het overwegen waard.

Beperken meststoffen

Een ander aspect is de bemesting. Als het gewas minder verdampt, hoef je minder water te geven en kan je de hoeveelheid meststoffen terugdringen. Mijn inschatting is dat je met zo’n 25tot 30% tot  minder meststoffen toe kan in de tomatenteelt door meer aandacht voor verdamping en de watergift. In de toekomst wordt dit enorm belangrijk. Ik denk dat het onderwerp verantwoord omgaan met water  in de toekomst mogelijk nog hoger op de agenda zal staat dan energie.

Volgende week woensdag wordt vanuit het project ‘Samenwerken aan vaardigheden’ de Arenasessie Het Nieuwe Telen 2.0 georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst staan de nieuwste inzichten centraal en is er volop gelegenheid om met collega’s hierover te discussiëren. De bijeenkomst wordt gehouden bij GreenQ Improvement Centre.

 

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten