Nieuws

Persbericht: Arenasessie Gerbera HNT

Na 3 jaar Veel nieuwe kennis om botrytis in Gerbera te beperken

Op woensdagmiddag 19 september 2012 is de landelijke Gerberamiddag gehouden bij Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ Improvement Centre. Deze middag is vanuit de landelijke gerberacommissie georganiseerd door LTO Groeiservice. Vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden was er een inbreng in deze middag om de kennis van de proeven die de laatste 3 jaren in het kader van Het Nieuwe Telen (HNT) zijn gehouden breed in de praktijk kenbaar te maken.

Op deze middag werd dit verzorgd door een presentatie van Eugenie Dings van Floriconsult en een aansluitende forumdiscussie over Het Nieuwe Telen. Naast Eugenie en voorzitter Jan Nell bestond dit forum uit Jaré Reijm en Mathieu van Holstein. Jaré heeft als teler 3 jaar lang wekelijks de proeven op het GreenQ Improvement Centre begeleid in de begeleidende leergroep (BLG) en Mathieu heeft afgelopen zomer een nieuwe kas gebouwd, waarin hij het principe van Het Nieuwe Telen gaat toepassen. Behalve bij van Holstein is er afgelopen zomer ook bij Mans in de Bommelerwaard een nieuwe kas bebouwd waarin het concept van het HNT is toegepast. Hieruit blijkt dat dit concept praktijkrijp geworden is in de Gerberateelt.

In de discussie met de 40 aanwezige telers kwam naar voren dat er de laatste 3 jaar veel geleerd is over klimaatbeheersing en botrytis bestrijding. Naast de proeven met HNT heeft ook de pilotgroep rondom de botrytis voorspelling hierin een bijdrage geleverd. Als eindconclusie werd gesteld dat de botrytis problemen van enkele jaren terug in de Gerberateelt beheersbaar zijn geworden door de nieuwe techniek en bijbehorende kennis die in de proeven is opgedaan.

Eerdere nieuwsberichten