Nieuws

Persbericht: Arenasessie Lean & Mean

 

Beeldverruiming in Arenasessie Lean and Mean

De glastuinbouw is bij uitstek een sector waar slim en efficiënt gewerkt wordt. Toch zijn er op veel bedrijven nog mogelijkheden genoeg om onder meer arbeid en logistieke processen beter te laten verlopen. Door dergelijke processen met relatief eenvoudige tools in beeld te brengen, deze vervolgens in het totale bedrijfsverband en zelfs de keten te analyseren, en via een teamgerichte aanpak met toeleveranciers op te pakken, zijn nog aanzienlijke verbeteringen mogelijk.

Deze conclusies zijn getrokken uit de `Arenasessie Lean and Mean´, die op 22 november 2012 is gehouden in het kader van het project ´Samenwerken aan Vaardigheden´. De Arenasessie vond plaats bij GreenQ te Bleiswijk. De 25 deelnemers vertegenwoordigden voornamelijk automatiseringsbedrijven en potplantenbedrijven, maar ook van de tomaten-, paprika-, gerbera- en rozenteelt waren telers aanwezig.

De voorzitter van deze sessie, Eric Poot van Wageningen UR Glastuinbouw, legde uit dat het doel van deze middag was om met elkaar informatie te krijgen over Lean and Mean en te brainstormen over hoe dit principe in een tuinbouwproductiebedrijf toegepast kan worden. Hanjo Lekkerkerk van GreenQ gaf aansluitend een korte presentatie over het doel en de successen van het project “Samenwerken aan Vaardigheden”.

Hierna gaf Dirk Osinga van TNO een presentatie over het denken in Lean and Mean. Een organisatie die volgens Lean (=slank) en Mean (=gemotiveerd)-principe denkt, probeert de verspilling van productiefactoren te voorkomen en op een gemotiveerde flexibele wijze te produceren. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers betrokken en creatief meedenken hoe de doorlooptijd van een product verkort kan worden met behoud van de kwaliteit.

Na deze informatieve lezing was de beurt aan Richard ter Laak van ter Laak Orchids. De 3 kernwaarden van Ter Laak Orchids (1. We are ambitious in what we do; 2. We have respect for people and nature en 3. We keep it as simple as possible) waren uitgangspunten bij de bouw van een nieuw bedrijf, dat Richard samen met zijn broer Eduard heeft gebouwd. Hierbij is het Lean and Mean principe toegepast. Richard gaf aan dat de meeste onderdelen soepel zijn verlopen, maar dat met name de fijne logistiek en software extra aandacht nodig heeft gehad. Verder gaf Richard aan dat ze achteraf een nog beter en langer voorbereidingstraject hadden moeten nemen en de medewerkers eerder een inwerktraining hadden moeten laten doen.

Vervolgens gaf Erik Pekkeriet van Wageningen UR Glastuinbouw een presentatie over implementatie van automatisering in de glastuinbouw en van het project PicknPack. Volgens Erik is er in de arbeidsproductiviteit in de tuinbouw eenvoudig veel te verbeteren als er meer gedaan wordt met video-analyse. Het project PicknPack is een Europees project voor het automatisch verpakken van verse producten. In dit project, dat 4 jaar gaat duren, zullen de meest moderne en geavanceerde cameratechnieken worden ingebouwd en getest.

Na de pauze werd in een ronde tafelsessie aan de hand van stellingen besproken welke mogelijkheden er in de glastuinbouw zijn met automatisering en robotisering. Enkele voorbeelden van stellingen zijn:


•    Teler en toeleverancier moeten echt een team vormen om automatisering optimaal te kunnen benutten; hoe doe je dit?
•    Hoe motiveer je je personeel? Door toenemende automatisering en mechanisering wordt het steeds belangrijker om met name het middenkader gemotiveerd te houden.
•    Zal er in de glastuinbouw ooit gebruik gemaakt worden van robots?

Na deze succesvolle arenasessie bleven de deelnemers nog lang met elkaar netwerken.

Eerdere nieuwsberichten