Nieuws

Persbericht: Arenasessie Licht

Persbericht: Arenasessie Licht

Helderheid over diffuus licht en LED

Op donderdag 6 december 2012 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden de Arenasessie Licht gehouden. De Arenasessie vond plaats bij GreenQ  te Bleiswijk. Onder de 20 deelnemers waren telers van tomaten, van phalaenopsis en chrysanten aanwezig. Ook waren er deelnemers van bedrijven met schermmiddelen, kasbedekkingsmaterialen, agrarisch advies en lichtbronontwikkeling en –productie.

De voorzitter, Matthijs Beelen, legde uit dat het doel van deze middag was om met elkaar informatie te verkrijgen over de stand van zaken met betrekking tot (diffuus) licht in het onderzoek en om vervolgens met elkaar na te gaan welke zaken nog om een oplossing vragen. Hanjo Lekkerkerk van GreenQ gaf aansluitend een korte presentatie over het doel en de successen van het project “Samenwerken aan Vaardigheden”.

Silke Hemming van Wageningen UR Glastuinbouw gaf een presentatie over lichtdoorlating door kasdekmaterialen. De laatste 15 jaar is de lichtdoorlatendheid van kasdekmaterialen flink toegenomen door low iron glas en (dubbele) AR-coating. De opbrengstverhoging door diffuus glas wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de straling dieper het gewas indringt, waardoor ook de onderste bladeren meer gaan meedoen in het assimilatieproces.

Bij de ontwikkeling van lichtmetingen is Wageningen UR Glastuinbouw bezig met de “3D scatter” die de “haze” zou kunnen gaan vervangen. Silke verwacht dat deze meting binnen een half jaar operationeel zal zijn.

Tom Dueck is als onderzoeker bij Wageningen UR Glastuinbouw betrokken bij veel van het lichtonderzoek. In zijn presentatie gaf Tom de hemisferische lichtdoorlatendheid van een diffuus kasdek  t.o.v. een helder kasdek door het hele jaar heen weer. Hij ging in op de verwachtingen van de proef met diffuus glas en hybride belichting zoals deze nu bij Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ Improvement Centre in een gezamenlijk project wordt uitgevoerd.

Arie de Gelder van Wageningen UR Glastuinbouw gaf een presentatie over Het Nieuwe Belichten (HNB). Arie vertelde dat het mogelijk is om belichting, evenals temperatuur,  te gebruiken als stuurmiddel in de teelt. Hij heeft hier ervaring mee opgedaan in o.a. de teelt van kalanchoë,  gerbera en tomaat. In de eerder door Tom aangehaalde nieuwe proef, waar ook HNB wordt toegepast, wordt gestreefd naar een energiebesparing van 40%.
In de discussie werd gesteld dat met name bij de teelt van paprika een betere productkwaliteit onder diffuus glas wordt verwacht. Er kwam naar voren dat er naast glas ook andere kasbedekkingsmaterialen interessant kunnen zijn. Deze zullen waarschijnlijk in Nederland niet worden toegepast, omdat  de kasconstructie helemaal op glas is afgestemd.

Eerdere nieuwsberichten