Nieuws

Grote combinatieproef Nieuwe Telen van start

Bij het GreenQ Improvement Centre zijn deze week in drie afdelingen tomatenplanten van het ras Capricia geplant voor een combinatieproef “Optimaliseren: De volgende stap in Het Nieuwe Telen”. In dit onderzoek wordt een groot aantal factoren vergeleken die bijdragen aan teeltoptimalisatie en energiebesparing. Alle bestaande kennis over Het Nieuwe Telen wordt geïntegreerd. Het onderzoek vindt plaats samen met Wageningen UR Glastuinbouw. Uniek aan dit project is dat zes private partijen het onderzoek meefinancieren, namelijk Priva, Koppert, Svensson, Grodan, Rijk Zwaan, Van Dijk Heating en Paskal Israel.

Samenwerking
In de proef wordt een vergelijking gemaakt tussen verschillende types schermdoek van Svensson in combinatie met kasluchtontvochtiging. In twee afdelingen is het diffuse  schermdoek Harmony geïnstalleerd. Daarnaast wordt gekeken naar het monitoren en sturen van de teelt met het TopCrop-systeem van Priva en er wordt onderzocht hoe het Natugro-concept van Koppert kan bijdragen aan de groei en weerbaarheid van het gewas. De bodem is afgedekt met een dichte folie om de vochtigheid in de kas beter te kunnen regelen en er wordt een speciale watergeefstrategie van Grodan toegepast. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen twee types goot, namelijk een open goot en een kanaalgoot. Rijk Zwaan heeft de planten geleverd. Van Dijk Heating draagt bij met kennis over kasluchtontvochtiging en Paskal Israel heeft een weegsysteem geïnstalleerd waarmee de verdamping van het gewas in kaart is te brengen.

Naast de private partijen zijn er ook financiële bijdrages van het Ministerie van Economische Zaken en Samenwerken aan Vaardigheden. Een aanvraag voor financiering van verdiepend en verklarend onderzoek is ingediend bij het Productschap Tuinbouw en Kas als Energiebron, eind februari wordt daarover een beslissing verwacht wordt.

Eerdere nieuwsberichten