Project 11-3: LED Belichting - Tomaat

 

Aanmelder Wageningen UR Glastuinbouw
Innovatie Het Nieuwe Telen onder Groeilicht
Teelt Tomaat
Aanvang project                 7 oktober 2010
Afsluiting project 23 september 2011
Projectleider Tom Dueck (Wageningen UR Glastuinbouw)

 

Doel project

Technische doelstellingen

  • Maximale benutting van zonlicht en lamplicht, waarbij de efficiëntie van lichtbenutting verhoogd wordt.
  • Het realiseren van een kwalitatief en kwantitatief goed gewas, geteeld onder hybride (SON-T en LED) belichting in combinatie met Het Nieuwe Telen.
  • Verhogen van de rendabiliteit van een belichte teelt.

 Energie doelstellingen

  • Verlagen van het energieverbruik met 30% per m2 met behoud van de normale productie.

Omschrijving project

In deze proef wordt het zonlicht en het lamplicht maximaal benut. Het Nieuwe Telen wordt hier gecombineerd met hybride belichting bij het grove trostomaten ras Komeett. De planten zijn op 7-10-2010 geplant. Er wordt gewerkt met 3 lichtniveaus. De SON-T-belichting boven in de kas is met 111 micromol/ m2 sec de hoofdbelichting. De tussenbelichting van LED’s is in 2 strengen opgehangen (2x 40 micromol/ m2 sec) tussen het gewas. Een onderdeel van deze proef is ook dat de bovenste LED-streng op verschillende hoogten t.o.v. het gewas is opgehangen. Het doel van deze proef is om gedurende 1 teeltseizoen met 30 % energiebesparing 79 kg/ m2 tomaten te oogsten van een goede kwaliteit.

Uitwerking project

 

Fotografie

Led + luchtslurven 

Rapportages

Meld u aan om de eindrapportage te bekijken. Klik hier om aan te melden of in te loggen.