Project 11-2: Paprika proef - Kwaliteit en Energie

 

Aanmelder             GreenQ Improvement Centre
Innovatie    Paprika proef "Kwaliteit & Energie"
Teelt Paprika
Aanvang project 2 december 2010
Afsluiting project 18 november 2011
Projectleider GreenQ (Marc Grootscholten)

 

Doel project

  • Energiebesparing realiseren van 10 m3/m2  (28 m3/m2  i.p.v. 38 m3/m2).
  • Productieverhoging beproeven door drie stengeldichtheden aan te houden: 5,5 en 6,0 en 6,5 stengels per m2.

Omschrijving project

Bij de teelt van paprika wordt standaard een energiedoek geïnstalleerd om in het winterhalf jaar op de energiekosten te besparen. Dit is meestal een LS10-doek. Dit doek wordt ook in de zomer gebruikt om onder zomerse omstandigheden een deel van de instraling weg te schermen. Eigenlijk is het niet ideaal om daarvoor het LS10-doek te gebruiken, aangezien dit doek een volledig gesloten structuur heeft en daardoor geen lucht en warmte doorlaat. Om te hoge temperaturen onder het scherm te voorkomen, wordt het tot 80 % gesloten.

Bij de schermen wordt onderscheid gemaakt tussen zonwering en energiebesparing. Er wordt gebruik gemaakt van het XLS 20 F Harmony Revolux-doek als zonweringsdoek en het XLS 10 H2no Revolux-doek als energiebesparingsdoek. Naast de verbeterde groeiomstandigheden wordt er zodoende energie bespaard.

Tevens worden de beweegbare gewasverwarmingsbuis als primair verwarmingsnet gebruikt ipv de 51 mm transportbuizen. Met uitzondering van de start van de teelt, omdat we niet mogen inleveren op vroegheid.

Uitwerking project

Schermen

In de afdeling is een XLS 20 F Harmony Revolux-doek en een XLS10 H2no Revolux-doek op één dradenbed geïnstalleerd. Tevens is er een tweede isolatie scherm in de vorm van een AC folie geinstaleerd. Dit wordt alleen in de eerste periode van de teelt gebruikt.

Gewasverwarmingsbuis

In deze teelt wordt gebruik gemaakt van een dubbele gewasverwarmingsbuis die tussen het gewas hangt en op een later moment eventueel ook naar de kop van de plant verplaatst kan worden.

Substraat

De planten zijn op 10-12-2010 geplant op 2 verschillende steenwolmatten van Cultilène.

Ras en Stengeldichtheid

Er is gekozen voor het gele ras Stayer. Er zijn 3 stengeldichtheden: 5,5 st/m², 6,0 st/m² en 6,5 st/m².

   

Fotografie

Rapportages

Er zijn geen week rapportages beschikbaar. Wel is er een eindverslag gemaakt van deze proef:

Energie besparen zonder verlies van vroegheid en kwaliteit.

Grote winst
De proef die in het verlengde ligt van ‘Het Nieuwe Telen’ heeft als doelstelling om met inzet van 28 m3 gas 30 kg/m2 te oogsten. In het begin van de teelt is tamelijk veel energie ingezet om vroeg te kunnen oogsten en een goede basis neer te zetten. Later is dat energieverbruik flink terug gebracht, om wel de doelstelling te halen wat betreft energie. Naar verwachting gaat de praktijk dit jaar eindigen op 37 tot 38 m3 gas, dus bij deze prognose is de besparing maar liefst 10 m3 gas per m2. Ons doel is om heel dicht bij de praktijk te blijven, waarbij vroegheid voorop staat, evenals de kwaliteit van plant en vrucht. Voldoende energie inzetten in het begin van de teelt is nodig voor die kwaliteit. Als je daaraan voldaan hebt kun je meer de grenzen opzoeken in energie besparing.
 
Veel schermuren
Tot week 6 is vast AC-folie gebruikt. Daarna is het energie-scherm XLS10 H2no Revolux intensief ingezet. Zo is met het energiescherm bijvoorbeeld 350 uur meer geschermd dan in de praktijk. Het nieuwe H2no-doek heeft dezelfde lichtdoorlatendheid als het standaard XLS Revolux schermdoek op het moment dat het scherm droog is. Het verschil treedt op als het schermdoek nat is. Het water op het scherm vormt een dunne transparante laag met anti-reflectie eigenschappen. Het resultaat is een verhoging van de lichtdoorlatendheid. Dus dan zijn er meer mogelijkheden om overdag langer  te schermen.

Daarnaast is als zonnescherm het doek XLS 20 F Harmony Revolux gebruikt. De verwachtingen waren hoog gespannen naar het effect van dit zomerscherm dat veel werd ingezet tussen maart en juli. Uiteindelijk heeft juli dit jaar veel minder zon gebracht dan andere jaren, dus is het echte testen tijdens risicodagen niet gelukt. De vruchtkwaliteit is goed gebleven, maar in de praktijk ook. Veel paprikatelers hebben deze zomer gekrijt in reactie op vorig jaar, maar dat kost wel licht in vergelijking tot een beweegbaar schermdoek. Het Harmony-scherm, is er door de natte en donkere zomer nog niet uitgekomen. Wel is er een egaal klimaat ontstaan met een goede temperatuurverdeling, doordat dit open doek geheel dicht kan worden getrokken en geen kier ontstaat. Ook zou de gedoseerde CO2 langer in de kas kunnen blijven(betere CO2 opname) doordat er geen grote kier in het scherm nodig is, dit veroorzaakt veel luchtbeweging.

Temperatuur tekort
Bij de derde zetting is er toch een kort moment geweest dat er wat kwaliteitsproblemen optraden, zoals platte vruchten en binnenrot. In die periode is de ingestelde dagtemperatuur van 21 graden niet gehaald. Doordat de buitentemperatuur laag was en er in de proef op dat moment maar een beschikbaar scherm gebruikt kon worden, was de gerealiseerde kastemperatuur 18 a 19 graden. Dit was dus 2 à 3 graden te weinig voor de op dat moment sterke groei in de kop van de plant. De gedachte was dat de invloed van de groeibuis een tekort aan ruimte temperatuur zou kunnen compenseren, omdat deze buis dichtbij de actieve delen van de plant de energie-input brengt. In deze proef hebben we kunnen concluderen dat deze groeibuis zeker invloed heeft op de planttemperatuur, maar een verschil van 2 à 3 graden tussen ingestelde en gerealiseerde temperatuur kan de groeibuis niet goed maken.
Twee alternatieven zijn denkbaar om toch energiebesparing te realiseren zonder kwaliteitsverlies. De beide doeken liggen namelijk op één dradenbed, waardoor dus voor de één of de ander werd gekozen. Was dat niet zo geweest dan was het mogelijk geweest ze beiden dicht te trekken en dus wel de ingestelde temperatuur te halen zonder meer energie-input.

Een andere mogelijkheid is nog zorgvuldiger inzetten van de groeibuis. Bij paprika wil je vocht in de kas houden, maar een groeibuis dicht bij de kop kan knopval geven. Daarom is in de proef pas een groeibuis ingezet na week 8. Door bijvoorbeeld met twee buisjes te werken kan de aanvoer laag liggen en de retour hoger in het gewas. Verwarming via het ondernet is verder in de teelt inefficiënt en kan zelfs negatief inwerken op een te hoge worteltemperatuur.
Terwijl de stralingswarmte van de groeibuis luchtbeweging rond de plant kan geven waardoor de plant actief blijft. Dit geeft dus een betere energie-input, dichter bij de plant.
In de paprika teelt is een hoge luchtvochtigheid op veel momenten gewenst.
Dus met een dunnere snelle buis(groeibuis) kun je toch met weinig energie een hogere buistemperatuur nastreven.
Belangrijk bij een verwarmingssysteem is een klein verschil in temperatuur wat betreft aanvoer en retour, dus een voldoende grote pomp voor een hoge circulatie snelheid. Dit geeft ook een betere temperatuur verdeling in de kas.
Met deze hogere buistemperatuur kan er goed actief geteeld worden, er is voldoende luchtbeweging en circulatie.

Conclusie: Paprika`s geteeld bij hoge luchtvochtigheid door het maximale gebruik van meerdere schermdoeken hoeft geen probleem te zijn!
Mits we dan door de aanwezigheid van dunne snelle verwarmingssystemen actief kunnen telen.
Minder energie-input, maar nog wel een voldoende hoge buistemperatuur.
Indien deze tools aanwezig zijn, is het ontvochtigen van lucht minder snel noodzakelijk.

Deze proef is onderdeel van het project ‘Samenwerken aan vaardigheden’, een gezamenlijk initiatief van GreenQ, Improvement Centre, Cultilene, Sweet Pepper Consultancy en  Svensson en is mogelijk gemaakt door het Ministerie EL&I en de provincie Zuid-Holland.