Project 11-4: HNT met Beperkte CO2

 

Aanmelder Wageningen UR Glastuinbouw
Innovatie Gelimiteerd CO2 bij HNT
Teelt Tomaat
Aanvang project                       17 december 2010
Afsluiting project 23 september 2011
Projectleider Arie de Gelder (Wageningen UR Glastuinbouw

 

Doel project

De doelstelling is om aan te tonen dat met een 50% reductie van de CO2 input (van 65 kg/(m² jaar) naar 32.5 kg/(m² jaar)) een praktijkconforme productie van tomaat van het grove trosras Komeett kan worden behaald (65 kg/(m² jaar)). Het klimaat wordt daarbij geregeld volgens de inzichten van Het Nieuwe Telen (dus geen standaard minimumbuis, het accepteren van hoge luchtvochtigheid) in een kas met een drievoudig scherm, verneveling en buitenluchtaanzuiging. De warmtevraag gerelateerde input van aardgas zal in een normaal jaar 24 m3/m2 zijn.

Om de kennisoverdracht component van het project te ondersteunen worden naast de klimaat- en energiemonitoring ook aspecten rond de CO2 opname in beeld gebracht.

De technische doelstellingen:

  • Monitoring van processen in de plant die door een andere CO2  doseerstrategie kunnen worden beïnvloed en de resultaten daarvan voor groei en ontwikkeling. Vertaling van deze gegevens via rekenregels naar een doseerstrategie in afhankelijkheid van licht en temperatuur om gewasfotosynthese te maximaliseren.
  • Kennis ontwikkeling om de vrucht uitgroei bij HNT in de eerste fase van de teelt niet te laten vertragen.

Omschrijving project

Uitwerking project

 

Fotografie

Rapportages

Meld u aan voor de rapportages